پرداخت آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا

نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
بابت
مبلغ (ریال)
توجه: در صورت تمایل و یا نقص فنی احتمالی در سیستم پرداخت آنلاین، می توانید از طریق شماره حساب های آموزشگاه پایا اقدام به پرداخت نمایید.

حساب بانک پاسارگاد

نام صاحب حساب: آموزشگاه کامپیوتر پایا - پرویز تریوه
شماره کارت: ۵۰۵۴ - ۶۲۳۱ - ۲۹۱۰ - ۵۰۲۲
شماره حساب: ۱ - ۱۰۳۷۴۶۱۶ - ۸۰۰۰ - ۲۳۲
شماره شبا: IR 16 0570 0232 8001 0374 6160 0
whatsapp