پرداخت آنلاین آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا

نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
بابت
مبلغ (ریال)
توجه: در صورت تمایل و یا نقص فنی احتمالی در سیستم پرداخت آنلاین، می توانید از طریق شماره حساب های آموزشگاه پایا اقدام به پرداخت نمایید.

شماره حساب آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا نزد بانک پاسارگاد

نام صاحب حساب: آموزشگاه کامپیوتر پایا - پرویز تریوه
شماره کارت: ۵۰۵۴ - ۶۲۳۱ - ۲۹۱۰ - ۵۰۲۲
شماره حساب: ۱ - ۱۰۳۷۴۶۱۶ - ۸۰۰۰ - ۲۳۲
شماره شبا: IR16-05700-23280-01037-46160-01
whatsapp