آموزش رئیس دفتر حرفه ای

share-desktop share-mobile رئیس دفتر حرفه ای شخصی است که مستقیما زیر نظر مدیر یا مدیر عامل فعالیت می کند و مسئولیت های هماهنگی و برنامه ریزی انجام امور مرتبط با مدیریت را برعهده دارد. رئیس دفتر یا مسئول دفتر حرفه ای دارای وظایف زیادی است و تمام کارهای مدیر عامل و ارتباطاتی که مدیر عامل با بیرون و داخل کسب وکار دارد را مدیریت می کند. رئیس دفتر نقش کلیدی در موفقیت مدیر برای دستیابی به اهداف سازمانی دارد. شغل رییس دفتری یک پست سازمانی است که تحت نظارت مقام مافوق، عهده‌دار انجام وظایف محوله برای مقامات و روسای سازمان‌های دولتی و همچنین شعب ادارات و سازمانها می باشد.

آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر

ویژگی های یک رئیس دفتر حرفه ای (مهارتهای مسئول دفتر)

ویژگی ها و مهارت های عمومی رئیس دفتر :

دارای روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط در محیط کار

ظاهر وپوشش مناسب در محیط کار

داشتن اعتماد به نفس بالا خصوصا در هنگام صحبت تلفنی و مواجه با مشتریان

اعتماد به نفس و قدرت سازگاری با موقعیت های متفاوت

رفتار اجتماعی مناسب و صمیمی و خوش رو بودن

دارای اطلاعات عمومی بالا

بررسی روزانه تقویم

راز داری و متعهد بودن

وقت شناسی و انضباط کاری

ویژگی ها و مهارت های تخصصی رییس دفتر :

آشنایی با ضوابط و مقررات اداری و اطلاعات پرسنلی

آشنایی با همکاران و افراد زیر مجموعه

پاسخگویی به مراجعین و آشنایی با مکالمات تلفنی صحیح

آشنایی به چگونگی ابلاغ دستورات و سفارشات مدیر

تونایی مدیریت زمان موثر

تونایی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت ها در حیطه کاری

آشنایی با آداب معاشرت و تشریفات اداری

توانایی در بایگانی اسناد و مدارک

آشنایی با اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

دارای حافظه قوی و فعال و دقت و توجه به جزئیات

داشتن اطلاعات کافی درباره سازمان مربوطه

آشنایی با نرم افزارهای اداری و مهارت در تایپ ده انگشتی

آشنایی با اصول تشریفات در پذیرایی

شرح وظایف مسئول دفتری (وظایف رئیس دفتر) چیست؟

تعیین وظایف رئیس دفتر قبل از شروع کار وی در هر شرکتی منجر به ایفای نقش موثر وی در موفقیت سازمان خواهد شد.

 • تنظیم برنامه ها و تعیین و تنظیم قرار ملاقات ها، بازدید ها، حضور در گردهمایی ها، سفرها و...
 • بایگانی مدارک، مستندات و پیام های الکترونیکی و کاغذی و اسناد خصوصی یا محرمانه
 • انجام هماهنگی های لازم برای تشکیل جلسات و کارگروه هایی که مدیر در آن عضویت و مشارکت دارد
 • جوابگویی به تلفن و دریافت و مخابره پیام های تلفنی، فکس، پست و.. به مدیر
 • دریافت و رسیدگی به ایمیل های رسیده به حساب ایمیل عمومی شرکت
 • تایپ، تهیه و تنظیم دستورجلسه ها، صورتجلسه ها، مکاتبات اداری مورد نیاز و دعوتنامه های مرتبط با جلسات مدیران
 • رعایت نظم و انضباط، بهداشت محیط کار و موارد ایمنی در محل کار
 • کنترل روزانه صندوق پستی، ایمیل ها و سایر مبادی دریافت مکاتبات
 • توزیع و ارجاع نامه هایی که از درون و بیرون به دفتر مدیر/معاون ارسال می شود
 • دریافت، تفکیک و دسته‌بندی نامه‌ها، گزارش‌ها، پرونده‌ها و طبقه‌بندی مکاتبات مدیر به لحاظ ورود و یا صدور و نیز موضوعات مورد نظر ایشان
 • حافظت و حراست از اموال سازمان و اداره
 • برخورد مناسب با مراجعین و خوش رو و خوش برخورد عمل کردن در هنگام صحبت با مراجعین و پاسخگویی کامل به آنها
 • پیگیری دستورات صادره از مدیر در واحد های سازمانی و سازمان ها و ادارات دیگر تا حصول نتیجه
 • نظارت بر خدمات پذیرایی و سایر خدمات مورد نیاز دفتر مدیر
 • درخواست و پیگیری به منظور تهیه اقلام و ملزومات اداری و امکانات پذیرایی دفتر معاونت

مهم‌ترین مسئولیت‌های رییس دفتر :

 • درک خط‌مشی شرکت و همسو نمودن فعالیت‌های واحد/شرکت در رابطه با آن‌ها
 • تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات اداری مرتبط با فعالیت‌ها
 • پاسخ‌گویی به تلفن متقاضیان داخلی و خارجی
 • ثبت تماس‌های دریافتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق
 • تماس با مراجعین، کارکنان و مدیران سایر واحدها
 • ارتباط با کارکنان واحدهای مختلف سازمان بر اساس سلسه مراتب سازمانی مطابق چارت سازمانی
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک سازمان و پرسنلی شرکت
 • کمك به توسعه و انتقال مهارتها و آموزش های احراز شده به سایر پرسنل مرتبط
 • یادآوری زمان تشکیل جلسات و قرار ملاقات‌ها به مدیر مربوطه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی
 • برنامه‌ریزی قرار ملاقات مدیر مافوق و پیگیری جهت تحقق آن
 • هماهنگی اتاق جلسات و اطمینان از آماده بودن تجهیزات آن قبل از برگزاری جلسات برنامه‌ریزی‌شده
 • دریافت و ارسال ایمیل‌های مرتبط با فعالیت‌های کاری
 • تدوین گزارش‌های موردنیاز و ارائه به مدیر مافوق
 • تنظیم پیش‌نویس نامه‌های صادره طبق دستور مدیر مافوق
 • اخذ تاییدیه محتوای نامه از مدیر مافوق
 • دریافت نامه‌های درون‌سازمانی و نامه‌های وارده از برون سازمان
 • شماره‌گذاری نامه‌های وارده و صادره
 • نگهداری نامه‌ها در دبیرخانه اداری
 • دریافت، بررسی، توزیع و ارسال نامه‌ها، دورنگارهای واحد به گیرندگان مرتبط
 • کنترل موجودی اقلام مصرفی دفتر به‌صورت مستمر
 • پیگیری کارهای محوله از طرف مدیر تا حصول نتیجه
 • پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع به‌صورت حضوری
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام سفرها و ماموریت‌های مدیرمافوق ( نظیر آژانس هواپیمایی، محل اقامت و... )
 • ثبت مراجعات حضوری ارباب و رجوع و ارائه گزارش به مدیر مافوق
 • هماهنگی جهت ارسال مرسولات به افراد مشخص‌شده
 • شناسایی تامین‌کنندگان حمل‌ونقل، چاپ و...
 • درخواست تکثیر اسناد و هماهنگی با مرکز خدمات تکثیر
 • هماهنگی با تامین‌کننده جهت دریافت خدمات نظیر آژانس هواپیمایی و...
 • ثبت گزارش‌های تنخواه و اعلام به مدیر مافوق
 • جمع‌آوری اطلاعات جهت آماده‌سازی گزارش موردنیاز مدیر مافوق
 • محافظت و نگهداری از کلیه اسناد و حفظ و نگهداری اطلاعات محرمانه
 • درخواست خرید کالای موردنیاز و ارسال آن به مدیر مافوق
 • همکاری با مدیر واحد در شناسایی منابع موردنیاز جهت تحقق اهداف واحد سازمانی
 • ابلاغ دستورات صادره مدیر مافوق به اشخاص مربوطه
 • ارائه پیشنهادت جهت بهبود فعالیت‌های واحد
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق‌های بالفعل و بالقوه
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مافوق
 • و موارد دیگر...

کاربرد شرح وظایف رئیس دفتر برای شغل های مشابه:

 • - شرح وظایف رئیس دفتر مدیرعامل
 • - شرح وظایف رئیس دفتر مدیر کل
 • - شرح وظایف رئیس دفتر مدیریت
 • - شرح وظایف رئیس دفتر روابط عمومی
 • - شرح وظایف مسئول اداری
 • - شرح وظایف دفتر دار
 • - شرح وظایف رئیس دفتر

آموزشگاه رئیس دفتر حرفه ای

سالها ارتباط با موسسات و کارفرمایان و همچنین افراد جویای کار و حتا شاغل در سمت منشیگری ، کارمند امور دفتری ، مسئول دفتر ، رییس دفتر و مشاهده کاستی های موجود، که بسیاری از آنها با دارا بودن شایستگی های فردی، شخصیتی و تحصیلی، از آمادگی های لازم جهت کسب این پست مهم و کلیدی بهره مند نیستند.

لذا از سال ۱۳۸۶ تیم تحقیق و توسعه موسسه پایا را بر آن داشت تا برای اولین بار در ایران اقدام به برگزاری علمی و کاربردی این مهارت ها نماید.

نتایج تحقیقات گسترده بین المللی در این رابطه منجر به انتخاب منابع و روش آموزش موسسه لوئیس کالج انگلستان بعنوان یکی از باسابقه‌ترین، خوشنام‌ترین و معتبرترین موسسات آموزش مهارت های شغل منشیگری حرفه ای، مسئول دفتر حرفه ای، رئیس دفتر حرفه ای و کارمندان امور اداری و دفتری شد.

دوره آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر حرفه ای یک اقتباس کارشناسی شده و منطبق با استاندارد جهانی و فرهنگ و محیط کار ایرانی میباشد.

نظرات دیگران درباره آموزشگاه کامپیوتر پایا

مزایای به‌کارگیری یک رئیس دفتر حرفه‌ای :

- تحقق برنامه‌ریزی‌های مدیر با پیگیری موثر اهداف توسط مسئول دفتر حرفه‌ای
- بهبود ارتباط واحد در ارتباط با سایر واحدها
- بهبود ارتباطات در برقراری ارتباط با مشتریان و سایر افراد بیرونی
- رشد و ارتقای مدیر و سازمان

مسئول دفتر تحت نظارت مدیریت ارشد (مدیرعامل ، هیئت‌مدیره و …) فعالیت می‌نماید. همچنین شرکت‌های بزرگ به‌منظور تحقق اهداف مرتبط با واحد خود در هر واحد یک مسئول دفتر را جذب می‌نمایند. در این حالت مسئول دفتر تحت نظارت مدیر یا معاونت واحد/بخش سازمانی فعالیت می‌نماید. مانند مسئول دفتر معاونت مالی اداری، مسئول دفتر حسابداری و...

مهارت‌های رئیس دفتر حرفه ای

- پیگیری مستمر فعالیت‌ها تا تحقق دستیابی به نتایج
- روابط عمومی بالا
- اعتمادبه‌نفس بالا
- مسئولیت‌پذیری
- مدیریت استرس
- خوش‌رویی و رفتار محترمانه
- حافظه خوب و حضور ذهن
- خلاقیت
- مدیریت زمان
- رعایت انضباط کاری و وقت‌شناسی
- صبر و شکیبایی بالا
- تسلط بر انجام کارهای هم‌زمان
- رازداری در فعالیت‌های اداری
- آمادگی کار دفتری و خارج دفتری
- تحمل خستگی حاصل از کار مستمر دفتری
- شرکت در جلسات متعدد و طولانی
- پیگیری امور با صبر وحوصله
- آمادگی انجام ماموریت در داخل و خارج از سازمان
- امکان حضور و یا پیگیری خارج از ساعات اداری
- آشنایی با کامپیوتر و نرم‌افزارهای Office
- آشنایی با زبان انگلیسی
- توانایی انجام مکاتبات اداری
- آشنایی با تایپ فارسی و انگلیسی
- توانایی ارائه گزارش

فرق بین منشی و رئیس دفتر چیست؟

با وجود شباهت های کاری بسیاری که بین شغل منشی گری و رئیس دفتری (مسئول دفتری) وجود دارد می توان گفت که رئیس دفتری وظیفه سنگین تری نسبت به منشی گری برعهده دارد چرا که وظیفه رئیس دفتر و مسئول دفتر کنترل کارمندان زیر مجموعه را نیز می تواند عهده دار باشد و به نوعی مشاور مدیرخود است.

سرفصل آموزش رئیس حرفه ای

1- آمادگی برای انجام وظایف رئیس دفتری و مسئول دفتری
2- آشنایی با منابع انسانی در سازمانها
3- آشنایی با اصول و شیوه های مدیریت
4- مهارت های کلامی، و غیرکلامی
5- تکنیک ها و روشهای کار تیمی
6- مفاهیم و تکنیک های ۵s
7- روابط عمومی و ارتباط موثر
ادامه سرفصل آموزشی ...

معنی کلمه رئیس چیست؟

رئیس به معنی: سرپرست، لیدر، مافوق، راس، سردار، سردسته، سرکرده، سرور، سالار، متصدی، پیشوا و عضو ارشد می باشد. کلمه رئیس درست است و کلمه رییس غلط املایی است.

مدرس آموزش رئیس دفتر حرفه ای

مدرس آموزش رئیس دفتر حرفه ای

پرویز تریوه
مدیر و موسس آموزشگاه فنی‌حرفه‌ای پایا
نویسنده و مترجم مقالات و مجلات تخصصی
دکترای تخصصی مدیریت DBA
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
بیش از بیست سال سابقه تدریس

گواهینامه رئیس دفتری و مسئول دفتری

نمونه مدرک رئیس دفتری و مسئول دفتری

ثبت نام آموزش رییس دفتری و مسئول دفتری

آموزشگاه کامپیوتر پایا

آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
طول دوره: 12 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 6,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 6,950,000 تومان
آموزشگاه کامپیوتر پایا
آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی

سرفصل آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر

 • آموزش کسب اعتماد بنفس موثر و مدیریت استرس
 • آموزش روش های ایجاد آرامش در خود و دیگران
 • آموزش آداب معاشرت تجاری
 • آموزش روشهای مشتری مداری
 • آموزش مفاهیم روابط عمومی و ارتباط مؤثر با مخاطب و ارباب رجوع از طریق تکنیک های نوین
 • آموزش روش های ایجاد ارتباطات گسترده در کسب و کار
 • آموزش اصول ایجاد ارتباطات غیرکلامی از طریق زبان بدن Body Language
 • آموزش لزوم فراگیری و اجرای آداب روابط اجتماعی
 • آموزش مهارت های اداره مذاکرات تجاری حضوری
 • آموزش مدیریت صحیح درخواست ها و نیازهای یک مدیر (برنامه ریزی واهمیت سنجی امورمربوطه)
 • آموزش نحوه برنامه ریزی و پیگیری مسافرت های کاری مدیران
 • آموزش تکنیک ها و روشهای تقویت حافظه و بخاطر سپردن اسامی و مشخصات افراد
 • آموزش نحوه شاداب بودن در محیط کار
 • آموزش نحوه آدرس دهی
 • آموزش تاثیر بوها و عطریات و نحوه بکارگیری آنها در محیط کار
 • آموزش اهمیت منابع انسانی در سازمانها
 • آموزش اهمیت کسب اطلاعات عمومی
 • آموزش شیوه های ارتقای شغلی
 • آموزش کسب قدرت جذبه و جذابیت کاری
 • آشنایی با اصول فن بیان و مدیریت گفتار موثر
 • آموزش مهارت های کلامی، ارتباطی و فن بیان
 • آموزش شیوه های مدیریت و رهبری
 • آشنایی با مفاهیم کارتیمی و آماده سازی پرسنل برای رفتار بر اساس روش ها و اصول علمی
 • آموزش مدیریت بهبود روابط بین پرسنل یا میانجیگری
 • آموزش روش ایجاد روحیه تعامل و انگیزش بین پرسنل
 • آموزش تکنیک های بهبود روابط با مدیران و پرسنل
 • آموزش آشنایی با اصول امور تبلیغات در شرکت ها
 • آموزش مفاهیم و تکنیک های 5s (فایو اس) و روشهای نوین چیدمان و آراستگی فضای کار
 • آموزش مدیریت زمان، برنامه ریزی (هماهنگ کننده رویدادها)
 • آموزش بکارگیری اصول روانشناسی در سمت مسئول دفتری
 • آموزش مدیریت حقوق و دستمزد ماهیانه
 • آموزش تشخیص پرداخت صورتحساب های مجاز
 • آموزش اصول توانمندی و رازهای کسب قدرت
 • آموزش اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی در مهارت مدیر دفتری و مسئول دفتری (ویژه)
آموزشگاه کامپیوتر پایا
آموزشگاه رئیس دفتر حرفه ای
آموزشگاه کامپیوتر پایا

خانم علیپور

استاد دوره بسیار خوب بودن و مطالب گفته شده در دوره بسیار مفید و قابل استفاده و تاثیرگذار بود. پذیرایی خوب بود و نحوه پاسخگویی همکاران آموزشگاه عالی بود. ممنونم از آموزشگاه پایا1400/04/03

خانم زنجانی

با تشکر از مطالب و آموزه های بسیار کاربردی و مفیدتان. امیدوارم که بتوانم بیشتر از اینها یاد بگیرم. با تشکر از مطالب آموزنده و کاربردی1396/5/19

خانم زارع

با تشکر از دوره بسیار مفیدی که برگزار شد. استاد دوره بسیار برخورد گرم و صمیمانه ای با دانشجویان داشتم و در کنار بیان و ارائه مطالب مربوط به کلاس، فضا و جو کلاس بسیار جذاب و مفید بود. از آموزشگاه پایا بابت این دوره جذاب ممنونم.1398/06/24

آقای لشگری

ضمن تشکر از کادر اداری بسیار خوب و حرفه ای آموزشگاه پایا، استاد گرانقدر با تمام وجود برای کلاس وقت گذاشتن و همراه دانشجویان کلاس بودن.1398/06/24

خانم زارعی

با تشکر از آموزشگاه پایا. در دوره های منشیگری حرفه ای و ICDL همزمان شرکت کردم. واقعا از درس دادن اساتید راضی هستم و کلاس های بسیار خوب و آموزنده بود. موفق باشید1400/08/11

خانم دادمهر

دوره و کلاس بسیار مطالب مفیدی رو بهم یاد داد. استاد بسیار عالی و مسلط بودن. با تشکر از کادر آموزشی آموزشگاه پایا1399/07/02

خانم نیکرودی

ممنون از لحظاتی که برایم آفریدید. این لحظات زیبا را رهین محبت های خالصانه شما هستم و در دفتر یادداشت دلم به زیبایی حک خوام کرد.1393/8/8

خانم احمدی فر

با خوندن مطالب دوره در سایت علاقه مند شدم و اومدم ثبت نام کردم. استاد و کلاس خوب و بسیار عالی بود و مشکلی در دوره نداشتم. فضای آموزشگاه هم برای این دوره که حالت کارگاهی داشت،‌ مناسب بود.1393/04/03

خانم حاکمی

کلاس بسیار کاربردی و عالی بود و تمامی مطالب قابل استفاده در حرفه و شغلمون بود. ممنونم از استاد که خیلی مطالب رو بهمون عالی درس می دادن.1399/09/27

خانم موسوی زاده

دوره خوب بود. از لحاظ یادگیری راضی بودم. محتوای درس و ساعت تدریس عالی بود. متشکرم1393/06/21

خانم بدخشی

با سپاس از برگزاری این دوره، دوره بسیار مفید و کاربردی بود و تمرینات موثری داشتیم. استاد مطالب کاربردی را ارائه کردند و روش ها و راهنمایی های مناسبی داشتند. همچنین بسیار برخورد محترمانه و عالی داشتن. ممنون از زحمات آموزشگاه پایا1400/04/09

خانم طلوعی منش

زمان و مطالب دوره بسیار عالی بود. واقعا مطالب مفیدی در کلاس بیان شد توسط استاد. در دوره های ICDL هم شرکت کردم. ممنونم1400/08/05

خان میرراشد

بسیار آموزنده و فوق العاده بود. خیل یوقت بود که دیگه دوست نداشتم کلاس برم. اما این کلاس شما رو خیلی با انگیزه و سرحال میومدم و دوست داشتم. ممنون از زحمات صادقانه شما1396/5/19

خانم سادات شفیعی

محیط کلاس و تدریس استاد عالی بود. نکات گفته شده بسیار کاربردی و مفید بود.1400/06/10

خانم زارع

با تشکر از دوره بسیار مفیدی که برگزار شد. استاد دوره بسیار برخورد گرم و صمیمانه ای با دانشجویان داشتم و در کنار بیان و ارائه مطالب مربوط به کلاس، فضا و جو کلاس بیار جذاب و مفید بود. از آموزشگاه پایا بابت این دوره جذاب ممنونم.1398/06/24

خانم میرآبادی

با عرض سلام. آموزشگاه پایا با کادری بسیار خوش برخورد و اساتید فوق العاده ای که دارن، بهترین آموزشگاه هست. خوشحالم که زمان آموزشم رو در این آموزشگاه حرفه ای سپری کردم. ممنونم بابت تمام زحمات.1400/08/05

خانم زاهدین

کلاس بسیار آموزنده بود. امیدوارم در کلاس های آینده هم شرکت کنم. با تشکر از آموزشگاه پایا1396/10/7

آقای قاسمی

با عرض سلام و وقت بخیر. این آموزشگاه به لحاظ مربی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و بخاطر سخنرانی که در کلاس برای بقیه دانشجویان به عنوان تمرین انجام می دادیم، بازدهی بسیار عالی بود. برخورد کادر اداری مناسب بود. ممنونم1400/10/29

خانم صادق حسنی

به علت علاقه خودم و دیدن این دوره در سایت در کلاس گروهی شرکت کردم.استاد بسیار عالی بود و آموزشگاه فضا و امکانات خوبی داشت. دوره برام رضایتبخش بود و اگه کسی هم خواست بهش معرفی می کنم.1393/2/18

آقای فرخی

با تشکر از استاد و امکانات آموزشگاه پایا. در دوره فنون مذاکره هم شرکت خواهم کرد1398/06/24

آقای عبداله ئی

دوره بسیار جالبی بود و خیلی متفاوت برگزار شد. واقعا مطالب تدریس شده در کارهای روزمره و زندگی بکار میان. ممنونم از آموزشگاه پایا بابت این دوره خاص1398/03/04

خانم برات

با سلام. خیلی ممنون از روی باز و حسن رفتار همکاران آموزشگاه پایا. همه چیز عالی بود و دوره خیلی جامع و کامل بود.1398/08/09

آقای مختاری

از استاد دوره و نحوه تدریس ایشون کاملا راضی هستم. ممنونم1400/06/10

آقای خانلی

در این دوره نکات خیلی خوبی یاد گرفتم. آموزش ها و جزوات استاد بسیار مناسب بودن. از استاد گرانقدر و آموزشگاه پایا تشکر می کنم.1398/06/24

خانم نمازی

من و همکارم خانم نصری از سنندج در این دوره یکروزه از طرف شرکت معرفی شدیم.خیلی خوشحال شدم به خاطر تشکیل و حضور در این کلاس و آشنایی با دوستانی جدید و آموزشگاه پایا. به امید موفقیت روزافزون برای شما و همکاران.1393/8/23

نظرات دانشجویان درباره آموزشگاه کامپیوتر پایا

ارائه ضمانت رضایت مشتری از خدمات آموزشی، توسط مدیریت آموزشگاه کامپیوتر پایا

ارائه خدمات آموزشی رایگان پس از اتمام دوره با اهدای کارت گارانتی و پشتیبانی آموزشی آموزشگاه کامپیوتر پایا

ارائه کارت تخفیف ویژه آموزش آموزشگاه کامپیوتر پایا، قابل انتقال به غیر

ارائه تخفیفات متنوع شهریه توسط واحد ثبت نام آموزشگاه کامپیوتر پایا

ارائه پذیرایی رایگان در طول دوره آموزشی

ارائه کارنامه در طول دوره، ارائه گواهینامه پایان دوره، اهدای جوایز و لوح تقدیر

اهدای وسایل و ملزومات آموزشی و کمک آموزشی به دانشجویان آموزشگاه کامپیوتر پایا بصورت رایگان

مجهز به امکانات و سیستمهای کمک آموزشی Smart TV, Free Internet Wi-FI, Data Projector ,Laptop و..

امکان ارائه دوره بازآموزی رایگان یا Retraining به دانشجویان آموزشگاه کامپیوتر پایا

امکان کارآموزی و کارورزی رایگان دوره های عملی و کاربردی در محیط آموزشگاه کامپیوتر پایا و معرفی به سازمانها و ...

ضمانت رضایتمندی آموزشگاه کامپیوتر پایا

تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایا

تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایا

لینک ثبت نام دوره آموزشی

آموزشگاه کامپیوتر پایا

آموزش مسئول دفتر|آموزش مسئول دفتر حرفه ای|آموزش رئیس دفتر|آموزش رییس دفتر حرفه ای|آموزشگاه رییس دفتر|آموزشگاه رئیس دفتر حرفه ای|شرح وظایف مسئول دفتر|شرح وظایف رئیس دفتر|کلاس آموزش مسئول دفتر و رئیس دفتر در تهران|شرح وظایف مدیر دفتر|استخدام رییس دفتر حرفه ای|استخدام مسئول دفتر حرفه ای|دوره آموزشی مسئولین دفاتر مدیران|آموزش رئیس دفتری|دوره آموزش رییس دفتری|ویژگی های یک مسئول دفتر خوب|کتاب مسئول دفتری|مهارتهای مسئول دفتر|تفاوت منشی و مسئول دفتر|وظایف مسئول دفتر مدیرعامل|وظایف رئیس دفتر|مهارتهای مسئول دفتر|شرح وظایف رییس دفتر|شرح وظایف مسئول دفتر|آموزش رئیس دفتری و مسئول دفتری|کتاب آموزش رییس دفتری|ثبت نام دوره آموزش رییس دفتری|ثبت نام دوره آموزش مسئول دفتری|آموزش مدیر دفتر و مسئول دفتر حرفه ای|فیلم آموزش مدیر دفتری و مسئول دفتری|دوره آموزش رئیس دفتری|آموزش رازهای کسب قدرت|آموزش مدیریت استرس|آموزش آداب معاشرت تجاری|آموزش مشتری مداری|آموزش روابط عمومی|آموزش ارتباطات غیرکلامی|آموزش مذاکرات تجاری|آموزش تقویت حافظه|آموزش ارتقای شغلی|آموزش شیوه های مدیریت و رهبری|آموزش تعامل و انگیزش بین پرسنل|آموزش تبلیغات در شرکت ها|آموزش زبان بدن

whatsapp