آموزش رئیس دفتر حرفه ای

share-desktop share-mobile رئیس دفتر حرفه ای شخصی است که مستقیما زیر نظر مدیر یا مدیر عامل فعالیت می کند و مسئولیت های هماهنگی و برنامه ریزی انجام امور مرتبط با مدیریت را برعهده دارد. رئیس دفتر یا مسئول دفتر حرفه ای دارای وظایف زیادی است و تمام کارهای مدیر عامل و ارتباطاتی که مدیر عامل با بیرون و داخل کسب وکار دارد را مدیریت می کند. رئیس دفتر نقش کلیدی در موفقیت مدیر برای دستیابی به اهداف سازمانی دارد. شغل رییس دفتری یک پست سازمانی است که تحت نظارت مقام مافوق، عهده‌دار انجام وظایف محوله برای مقامات و روسای سازمان‌های دولتی و همچنین شعب ادارات و سازمانها می باشد.

آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر

ویژگی های یک رئیس دفتر حرفه ای

ویژگی ها و مهارت های عمومی رئیس دفتر :

دارای روابط عمومی بالا و توانایی برقراری ارتباط در محیط کار

ظاهر وپوشش مناسب در محیط کار

داشتن اعتماد به نفس بالا خصوصا در هنگام صحبت تلفنی و مواجه با مشتریان

اعتماد به نفس و قدرت سازگاری با موقعیت های متفاوت

رفتار اجتماعی مناسب و صمیمی و خوش رو بودن

دارای اطلاعات عمومی بالا

بررسی روزانه تقویم

راز داری و متعهد بودن

وقت شناسی و انضباط کاری

ویژگی ها و مهارت های تخصصی رییس دفتر :

آشنایی با ضوابط و مقررات اداری و اطلاعات پرسنلی

آشنایی با همکاران و افراد زیر مجموعه

پاسخگویی به مراجعین و آشنایی با مکالمات تلفنی صحیح

آشنایی به چگونگی ابلاغ دستورات و سفارشات مدیر

تونایی مدیریت زمان موثر

تونایی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت ها در حیطه کاری

آشنایی با آداب معاشرت و تشریفات اداری

توانایی در بایگانی اسناد و مدارک

آشنایی با اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

دارای حافظه قوی و فعال و دقت و توجه به جزئیات

داشتن اطلاعات کافی درباره سازمان مربوطه

آشنایی با نرم افزارهای اداری و مهارت در تایپ ده انگشتی

آشنایی با اصول تشریفات در پذیرایی

شرح وظایف رئیس دفتر چیست؟

تعیین وظایف رئیس دفتر قبل از شروع کار وی در هر شرکتی منجر به ایفای نقش موثر وی در موفقیت سازمان خواهد شد.

 • تنظیم برنامه ها و تعیین و تنظیم قرار ملاقات ها، بازدید ها، حضور در گردهمایی ها، سفرها و...
 • بایگانی مدارک، مستندات و پیام های الکترونیکی و کاغذی و اسناد خصوصی یا محرمانه
 • انجام هماهنگی های لازم برای تشکیل جلسات و کارگروه هایی که مدیر در آن عضویت و مشارکت دارد
 • جوابگویی به تلفن و دریافت و مخابره پیام های تلفنی، فکس، پست و.. به مدیر
 • دریافت و رسیدگی به ایمیل های رسیده به حساب ایمیل عمومی شرکت
 • تایپ، تهیه و تنظیم دستورجلسه ها، صورتجلسه ها، مکاتبات اداری مورد نیاز و دعوتنامه های مرتبط با جلسات مدیران
 • رعایت نظم و انضباط، بهداشت محیط کار و موارد ایمنی در محل کار
 • کنترل روزانه صندوق پستی، ایمیل ها و سایر مبادی دریافت مکاتبات
 • توزیع و ارجاع نامه هایی که از درون و بیرون به دفتر مدیر/معاون ارسال می شود
 • دریافت، تفکیک و دسته‌بندی نامه‌ها، گزارش‌ها، پرونده‌ها و طبقه‌بندی مکاتبات مدیر به لحاظ ورود و یا صدور و نیز موضوعات مورد نظر ایشان
 • حافظت و حراست از اموال سازمان و اداره
 • برخورد مناسب با مراجعین و خوش رو و خوش برخورد عمل کردن در هنگام صحبت با مراجعین و پاسخگویی کامل به آنها
 • پیگیری دستورات صادره از مدیر در واحد های سازمانی و سازمان ها و ادارات دیگر تا حصول نتیجه
 • نظارت بر خدمات پذیرایی و سایر خدمات مورد نیاز دفتر مدیر
 • درخواست و پیگیری به منظور تهیه اقلام و ملزومات اداری و امکانات پذیرایی دفتر معاونت

مهم‌ترین مسئولیت‌های رییس دفتر :

 • درک خط‌مشی شرکت و همسو نمودن فعالیت‌های واحد/شرکت در رابطه با آن‌ها
 • تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی و گزارش دهی به مدیریت ارشد
 • اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات اداری مرتبط با فعالیت‌ها
 • پاسخ‌گویی به تلفن متقاضیان داخلی و خارجی
 • ثبت تماس‌های دریافتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق
 • تماس با مراجعین، کارکنان و مدیران سایر واحدها
 • ارتباط با کارکنان واحدهای مختلف سازمان بر اساس سلسه مراتب سازمانی مطابق چارت سازمانی
 • همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک سازمان و پرسنلی شرکت
 • کمك به توسعه و انتقال مهارتها و آموزش های احراز شده به سایر پرسنل مرتبط
 • یادآوری زمان تشکیل جلسات و قرار ملاقات‌ها به مدیر مربوطه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی
 • برنامه‌ریزی قرار ملاقات مدیر مافوق و پیگیری جهت تحقق آن
 • هماهنگی اتاق جلسات و اطمینان از آماده بودن تجهیزات آن قبل از برگزاری جلسات برنامه‌ریزی‌شده
 • دریافت و ارسال ایمیل‌های مرتبط با فعالیت‌های کاری
 • تدوین گزارش‌های موردنیاز و ارائه به مدیر مافوق
 • تنظیم پیش‌نویس نامه‌های صادره طبق دستور مدیر مافوق
 • اخذ تاییدیه محتوای نامه از مدیر مافوق
 • دریافت نامه‌های درون‌سازمانی و نامه‌های وارده از برون سازمان
 • شماره‌گذاری نامه‌های وارده و صادره
 • نگهداری نامه‌ها در دبیرخانه اداری
 • دریافت، بررسی، توزیع و ارسال نامه‌ها، دورنگارهای واحد به گیرندگان مرتبط
 • کنترل موجودی اقلام مصرفی دفتر به‌صورت مستمر
 • پیگیری کارهای محوله از طرف مدیر تا حصول نتیجه
 • پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع به‌صورت حضوری
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام سفرها و ماموریت‌های مدیرمافوق ( نظیر آژانس هواپیمایی، محل اقامت و... )
 • ثبت مراجعات حضوری ارباب و رجوع و ارائه گزارش به مدیر مافوق
 • هماهنگی جهت ارسال مرسولات به افراد مشخص‌شده
 • شناسایی تامین‌کنندگان حمل‌ونقل، چاپ و...
 • درخواست تکثیر اسناد و هماهنگی با مرکز خدمات تکثیر
 • هماهنگی با تامین‌کننده جهت دریافت خدمات نظیر آژانس هواپیمایی و...
 • ثبت گزارش‌های تنخواه و اعلام به مدیر مافوق
 • جمع‌آوری اطلاعات جهت آماده‌سازی گزارش موردنیاز مدیر مافوق
 • محافظت و نگهداری از کلیه اسناد و حفظ و نگهداری اطلاعات محرمانه
 • درخواست خرید کالای موردنیاز و ارسال آن به مدیر مافوق
 • همکاری با مدیر واحد در شناسایی منابع موردنیاز جهت تحقق اهداف واحد سازمانی
 • ابلاغ دستورات صادره مدیر مافوق به اشخاص مربوطه
 • ارائه پیشنهادت جهت بهبود فعالیت‌های واحد
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق‌های بالفعل و بالقوه
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مافوق
 • و موارد دیگر...

کاربرد شرح وظایف رئیس دفتر برای شغل های مشابه:

 • - شرح وظایف رئیس دفتر مدیرعامل
 • - شرح وظایف رئیس دفتر مدیر کل
 • - شرح وظایف رئیس دفتر مدیریت
 • - شرح وظایف رئیس دفتر روابط عمومی
 • - شرح وظایف مسئول اداری
 • - شرح وظایف دفتر دار
 • - شرح وظایف رئیس دفتر

آموزشگاه رئیس دفتر حرفه ای

سالها ارتباط با موسسات و کارفرمایان و همچنین افراد جویای کار و حتا شاغل در سمت منشیگری ، کارمند امور دفتری ، مسئول دفتر ، رییس دفتر و مشاهده کاستی های موجود، که بسیاری از آنها با دارا بودن شایستگی های فردی، شخصیتی و تحصیلی، از آمادگی های لازم جهت کسب این پست مهم و کلیدی بهره مند نیستند.

لذا از سال ۱۳۸۶ تیم تحقیق و توسعه موسسه پایا را بر آن داشت تا برای اولین بار در ایران اقدام به برگزاری علمی و کاربردی این مهارت ها نماید.

نتایج تحقیقات گسترده بین المللی در این رابطه منجر به انتخاب منابع و روش آموزش موسسه لوئیس کالج انگلستان بعنوان یکی از باسابقه‌ترین، خوشنام‌ترین و معتبرترین موسسات آموزش مهارت های شغل منشیگری حرفه ای، مسئول دفتر حرفه ای، رئیس دفتر حرفه ای و کارمندان امور اداری و دفتری شد.

دوره آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر حرفه ای یک اقتباس کارشناسی شده و منطبق با استاندارد جهانی و فرهنگ و محیط کار ایرانی میباشد.

نظرات دیگران درباره ما

مزایای به‌کارگیری یک رئیس دفتر حرفه‌ای :

 • - تحقق برنامه‌ریزی‌های مدیر با پیگیری موثر اهداف توسط مسئول دفتر حرفه‌ای
 • - بهبود ارتباط واحد در ارتباط با سایر واحدها
 • - بهبود ارتباطات در برقراری ارتباط با مشتریان و سایر افراد بیرونی
 • - رشد و ارتقای مدیر و سازمان

مسئول دفتر تحت نظارت مدیریت ارشد (مدیرعامل ، هیئت‌مدیره و …) فعالیت می‌نماید. همچنین شرکت‌های بزرگ به‌منظور تحقق اهداف مرتبط با واحد خود در هر واحد یک مسئول دفتر را جذب می‌نمایند. در این حالت مسئول دفتر تحت نظارت مدیر یا معاونت واحد/بخش سازمانی فعالیت می‌نماید. مانند مسئول دفتر معاونت مالی اداری، مسئول دفتر حسابداری و...

مهارت‌های رئیس دفتر حرفه ای

 • - پیگیری مستمر فعالیت‌ها تا تحقق دستیابی به نتایج
 • - روابط عمومی بالا
 • - اعتمادبه‌نفس بالا
 • - مسئولیت‌پذیری
 • - مدیریت استرس
 • - خوش‌رویی و رفتار محترمانه
 • - حافظه خوب و حضور ذهن
 • - خلاقیت
 • - مدیریت زمان
 • - رعایت انضباط کاری و وقت‌شناسی
 • - صبر و شکیبایی بالا
 • - تسلط بر انجام کارهای هم‌زمان
 • - رازداری در فعالیت‌های اداری
 • - آمادگی کار دفتری و خارج دفتری
 • - تحمل خستگی حاصل از کار مستمر دفتری
 • - شرکت در جلسات متعدد و طولانی
 • - پیگیری امور با صبر وحوصله
 • - آمادگی انجام ماموریت در داخل و خارج از سازمان
 • - امکان حضور و یا پیگیری خارج از ساعات اداری
 • - آشنایی با کامپیوتر و نرم‌افزارهای Office
 • - آشنایی با زبان انگلیسی
 • - توانایی انجام مکاتبات اداری
 • - آشنایی با تایپ فارسی و انگلیسی
 • - توانایی ارائه گزارش

فرق بین منشی و رئیس دفتر چیست؟

با وجود شباهت های کاری بسیاری که بین شغل منشی گری و رئیس دفتری (مسئول دفتری) وجود دارد می توان گفت که رئیس دفتری وظیفه سنگین تری نسبت به منشی گری برعهده دارد چرا که وظیفه رئیس دفتر و مسئول دفتر کنترل کارمندان زیر مجموعه را نیز می تواند عهده دار باشد و به نوعی مشاور مدیرخود است.

سرفصل آموزش رئیس حرفه ای

 • - آمادگی برای انجام وظایف رئیس دفتری و مسئول دفتری
 • - آشنایی با منابع انسانی در سازمانها
 • - آشنایی با اصول و شیوه های مدیریت
 • - مهارت های کلامی، و غیرکلامی
 • - تکنیک ها و روشهای کار تیمی
 • - مفاهیم و تکنیک های ۵s
 • - روابط عمومی و ارتباط موثر
 • -ادامه سرفصل آموزشی ...

معنی کلمه رئیس چیست؟

رئیس به معنی: سرپرست، لیدر، مافوق، راس، سردار، سردسته، سرکرده، سرور، سالار، متصدی، پیشوا و عضو ارشد می باشد. کلمه رئیس درست است و کلمه رییس غلط املایی است.

مدرس آموزش رئیس دفتر حرفه ای

مدرس آموزش رئیس دفتر حرفه ای
 • پرویز تریوه
 • مدیر و موسس
 • نویسنده و مترجم مقالات و مجلات تخصصی
 • دکترای تخصصی مدیریت DBA
 • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر
 • بیش از بیست سال سابقه تدریس

گواهینامه رئیس دفتری و مسئول دفتری

نمونه مدرک رئیس دفتری و مسئول دفتری

ثبت نام آموزش رییس دفتری و مسئول دفتری

لینک ثبت نام دوره آموزشی

آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر


تاریخ شروع دوره: اختیاری
ظرفیت مانده: محدود
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
طول دوره: 6 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 0 تومان
امتیاز ویژه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر

توضیحات دوره آموزشی:

1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی

2- ارائه نرم افزار ها و جزوات(بصورت رایگان)

3- پذیرایی رایگان در طول دوره و...

نظرسنجی کیفیت دوره آموزشی

سرفصل آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر

 • آموزش کسب اعتماد بنفس موثر و مدیریت استرس
 • آموزش روش های ایجاد آرامش در خود و دیگران
 • آموزش آداب معاشرت تجاری
 • آموزش روشهای مشتری مداری
 • آموزش مفاهیم روابط عمومی و ارتباط مؤثر با مخاطب و ارباب رجوع از طریق تکنیک های نوین
 • آموزش روش های ایجاد ارتباطات گسترده در کسب و کار
 • آموزش اصول ایجاد ارتباطات غیرکلامی از طریق زبان بدن Body Language
 • آموزش لزوم فراگیری و اجرای آداب روابط اجتماعی
 • آموزش مهارت های اداره مذاکرات تجاری حضوری
 • آموزش مدیریت صحیح درخواست ها و نیازهای یک مدیر (برنامه ریزی واهمیت سنجی امورمربوطه)
 • آموزش نحوه برنامه ریزی و پیگیری مسافرت های کاری مدیران
 • آموزش تکنیک ها و روشهای تقویت حافظه و بخاطر سپردن اسامی و مشخصات افراد
 • آموزش نحوه شاداب بودن در محیط کار
 • آموزش نحوه آدرس دهی
 • آموزش تاثیر بوها و عطریات و نحوه بکارگیری آنها در محیط کار
 • آموزش اهمیت منابع انسانی در سازمانها
 • آموزش اهمیت کسب اطلاعات عمومی
 • آموزش شیوه های ارتقای شغلی
 • آموزش کسب قدرت جذبه و جذابیت کاری
 • آشنایی با اصول فن بیان و مدیریت گفتار موثر
 • آموزش مهارت های کلامی، ارتباطی و فن بیان
 • آموزش شیوه های مدیریت و رهبری
 • آشنایی با مفاهیم کارتیمی و آماده سازی پرسنل برای رفتار بر اساس روش ها و اصول علمی
 • آموزش مدیریت بهبود روابط بین پرسنل یا میانجیگری
 • آموزش روش ایجاد روحیه تعامل و انگیزش بین پرسنل
 • آموزش تکنیک های بهبود روابط با مدیران و پرسنل
 • آموزش آشنایی با اصول امور تبلیغات در شرکت ها
 • آموزش مفاهیم و تکنیک های 5s (فایو اس) و روشهای نوین چیدمان و آراستگی فضای کار
 • آموزش مدیریت زمان، برنامه ریزی (هماهنگ کننده رویدادها)
 • آموزش بکارگیری اصول روانشناسی در سمت مسئول دفتری
 • آموزش مدیریت حقوق و دستمزد ماهیانه
 • آموزش تشخیص پرداخت صورتحساب های مجاز
 • آموزش اصول توانمندی و رازهای کسب قدرت
 • آموزش اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی در مهارت مدیر دفتری و مسئول دفتری (ویژه)
لینک ثبت نام دوره آموزشی
آموزشگاه رئیس دفتر حرفه ای
آموزشگاه پایا

آقای امینی

با سلام خدمت شما و همکاران آموزشگاه پایا، از دوره خیلی راضی بودم و از زحمات استاد تشکر می کنم.1400/11/14

خانم سلیمانی

با تشکر از کادر خوب و مهربان آموزشگاه پایا، بسیار مفید و آموزنده بود. از استاد کمال تشکر رو دارم و امیدوارم سلامت و موفق باشن.1400/11/14

خانم صلحی

آموزش خیلی خوبی بود. مطالب استاد بسیار واضح بیان می شدن و خیلی در محیط کار قابل استفاده هستن.1400/10/02

آقای چاوشی

با سلام. کلاس آموزشی بسیار عالی و مطالب خیلی آموزنده بودن. تشکر فراوان از آموزشگاه پایا دارم که انقدر عالی هستن و امیدوارم موفق تر از همیشه باشن.1400/10/02

خانم حسینی

مطالبی که در کلاس مطرح شد بسیار کامل و جامع بود. با تشکر بخاطر برگزاری دوره1400/10/02

خانم زارعی

با تشکر از آموزشگاه پایا. در دوره های منشیگری حرفه ای و ICDL همزمان شرکت کردم. واقعا از درس دادن اساتید راضی هستم و کلاس های بسیار خوب و آموزنده بود. موفق باشید1400/08/11

خانم میرآبادی

با عرض سلام. آموزشگاه پایا با کادری بسیار خوش برخورد و اساتید فوق العاده ای که دارن، بهترین آموزشگاه هست. خوشحالم که زمان آموزشم رو در این آموزشگاه حرفه ای سپری کردم. ممنونم بابت تمام زحمات.1400/08/05

خانم طلوعی منش

زمان و مطالب دوره بسیار عالی بود. واقعا مطالب مفیدی در کلاس بیان شد توسط استاد. در دوره های ICDL هم شرکت کردم. ممنونم1400/08/05

خانم آفتاب

با سلام و احترام. بهترین دوره آموزشی که تا حالا داشتم و همیشه در ذهنم خواهم بود. با تشکر از استاد فوق العاده و کادر اداری خوش برخورد آموزشگاه پایا1400/05/14

خانم عباسپور

کلاس از نظر کیفیت و مطالب در سطح بسیار خوبی بود. بیان استاد و مدیریت کلاس بسیار حرفه ای بود.1400/05/14

خانم مرشدیان

در ۴ دوره مختلف در آموزشگاه پایا شرکت کردم تابحال. واقعا راضی هستم از دوره و همشون عالی بودن. محیط آموزشگاه و برخورد همکاران بسیار محترمانه و آرامبخش هست.1400/05/14

خانم علیپور

استاد دوره بسیار خوب بودن و مطالب گفته شده در دوره بسیار مفید و قابل استفاده و تاثیرگذار بود. پذیرایی خوب بود و نحوه پاسخگویی همکاران آموزشگاه عالی بود. ممنونم از آموزشگاه پایا1400/04/03

خانم باقری

با تشکر از آموزشگاه پایا. دوره بسیار عالی و آموزنده ای بود و مطالب مربوط به کار و شغل خیلی خوب بیان و توضیح داده می شد.1400/04/03

خانم حاکمی

کلاس بسیار کاربردی و عالی بود و تمامی مطالب قابل استفاده در حرفه و شغلمون بود. ممنونم از استاد که خیلی مطالب رو بهمون عالی درس می دادن.1399/09/27

خانم مطیعان

دوره بسیار عالی و جامعی بود. نکات بسیار خوبی بیان و تدریس شد. جزوات بسیار کامل و دقیق بودند. بیان استاد بسیار شیوا و تاثیرگذار بود.1399/09/27

خانم میرزایی

با سلام. باعث افتخار اینجانب بود که برای دومین بار در این آموزشگاه دوره بگذرونم. در این دوره در خدمت استاد عزیز و دوستان گرامی بودم و در کنار همکلاسی ها از مطالب بسیار مفید و ارزنده کلاس و استاد گرانقدر استفاده کردم. با تشکر فراوان از تمامی زحمات همکاران آموزشگاه پایا.1399/09/27

خانم دادمهر

دوره و کلاس بسیار مطالب مفیدی رو بهم یاد داد. استاد بسیار عالی و مسلط بودن. با تشکر از کادر آموزشی آموزشگاه پایا1399/07/02

خانم دلدار

کلاس خیلی عالی بود. من اوایل اصلا علاقه ای نداشتم به کلاس، ولی در ادامه جلسات خیلی راضی بودم. استاد واقعا دلسوزانه راهنمایی می کردن و اطلاعات خیلی خوبی داشتن. دوره برام خیلی آموزنده بود. ممنونم از آموزشگاه پایا1399/03/01

خانم لطفی

تابحال ۲ دوره در آموزشگاه پایا گذروندم و یک دوره دیگر نیز ثبت نام کردم. واقعا نحوه آموزش عالی انجام میشه و کاملا مواردی که در کلاس گفته میشه کاربرد داره هنگام انجام کار. ممنونم1398/11/03

خانم تاجیک

از نظر تدریس و انتقال مطالب،‌به بهترین شکل ممکن توسط استاد انجام شد و مفاهیم کامل بیان شدن. در مجموع با توجه به مطالبی که آموزش داده شد، بسیار دوره مفیدی بود. ممنون بابت آموزش خوبتون.1398/11/03

خانم بریری

دومین دوره من در آموزشگاه پایا بود. کلاس بسیار مفید و آموزنده بود. استاد بسیار دلنشین و درعین حال مطالب رو عالی انتقال می دادن. برخورد کادر اجرایی بابت مشاوره و راهنمایی دوره های مختلف بسیار دلسوزانه و فنی انجام شد. ممنون از آموزشگاه پایا1398/11/03

خانم احدی

با سلام و خسته نباشید. به نظرم کلاس فوق العاده متفاوت و جذابی بود که قطعا تحت تاثیر نوع تدریس و اطلاعات جامع استاد بود. خوشحالم از اینکه در این دوره شرکت کردم، تجربه جالبی بود. با سپاس از آموزشگاه پایا1398/11/03

خانم محمدی

از دانش و معلومات و زحمات استاد برای راهنمایی و هدایت به سمت درست قدم برداشتن در مسیر شایسته و مناسب بهره مند شدیم که کاملا دلسوزانه انجام می شد. کمال تشکر رو از آموزشگاه پایا بابت این دوره دارم. 1398/08/30

خانم یوسف زادگان

اینکه دوره در مدت کوتاهی برگزار شد خیلی خوب بود. مطالب بسیار بسیار مفیدی گفته شد و من به شخصه خیلی مطلب یاد گرفتم. بیان و ارائه موضوعات درسی خوب انجام می شد و محیط کلاس هم خیلی عالی بود. پاسخگویی به سوالات به نحو عالی و دلسوزانه از طرف استاد انجام می شد. از آموزشگاه پایا کمال تشکر را دارم.1398/08/30

خانم سعادت فر

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همکاران آموزشگاه پایا. از اینکه با تمام علاقه،‌اطلاعاتی را که داشتید در اختیار ما قرار دادید ممنونم.1398/08/09

آقای غنیمی

با سلام. دوره بسیار عالی بود. استاد کلاس واقعا مسلط بودن و دلسوزانه موارد رو بیان می کردن. پذیرایی دوره هم خیلی عالی بود. با تشکر از آموزشگاه پایا1398/08/09

خانم برات

با سلام. خیلی ممنون از روی باز و حسن رفتار همکاران آموزشگاه پایا. همه چیز عالی بود و دوره خیلی جامع و کامل بود.1398/08/09

خانم فرخی نسب

دومین دوره ای بود که در آموزشگاه پایا شرکت می کردم. کادر اداری و اساتید این آموزشگاه خیلی خوب و عالی هستن. آموزش این دوره هم کامل و کاربردی انجام شد. ممنونم از آموزشگاه پایا1398/05/30

خانم زرین جویی

با تشکر از استاد محترم کلاس های شما خیلی تاثرگذار بود. امیدوارم که آموزه ها را در شغلم بکار ببرم.1396/5/19

خانم زنجانی

با تشکر از مطالب و آموزه های بسیار کاربردی و مفیدتان. امیدوارم که بتوانم بیشتر از اینها یاد بگیرم. با تشکر از مطالب آموزنده و کاربردی1396/5/19

خان میرراشد

بسیار آموزنده و فوق العاده بود. خیل یوقت بود که دیگه دوست نداشتم کلاس برم. اما این کلاس شما رو خیلی با انگیزه و سرحال میومدم و دوست داشتم. ممنون از زحمات صادقانه شما1396/5/19

خانم زاهدین

کلاس بسیار آموزنده بود. امیدوارم در کلاس های آینده هم شرکت کنم. با تشکر از آموزشگاه پایا1396/10/7

آقای فریدونی

با تشکر از بابت برگزاری دوره. مطالب ارائه شده بسیار خوب بودند. تمام موارد در هنگام کار بسیار کارآمد و موثر بودند و توانتم با استفاده از این موارد در امور خودم روند بهتری رو انجام بدم. با تشکر فراوان1396/10/7

خانم آرمش

با تشکر فراوان از استاد بسیار خوب این دوره و همچنین همکاران آموزشگاه کامپیوتر پایا. واقعا دوره بسیار عالی و مفیدی بود.1396/10/7

خانم کاظمی

برای دوین بار بود که برای آموزش به آموزشگاه پایا مراجعه می کردم. از استاد خوبم تشکر می کنم. کلاس ها به خوبی برگزار شد و کاملا راضی بودم. سعی میکنم برای دوره های بعدی هم شرکت کنم.1395/4/10

خانم آرامی

بابت تمامی آموزش و روی خوش استاد و همکاران موسسه متشکرم. کلاس فوق العاده بود. بازم ممنون1395/1/30

خانم حاج بیگی

با تمام خستگی که بخاطر کار توی وجودم بود حاضر شدن و شرکت در این کلاس حدای از بحث تجربه و دانشی که استاد به ما دادند، انرژی مثبتی دریافت کردم که بارها حاضر بودم فایل صوتی کلاس رو گوش بدم. امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید1395/1/30

آقای شاه تاج

در این کلاس با مسائل زیادی که به زندگی خصوصی و کاری مربوط بود آشنا شدم1394/02/31

آقای صابری

با سلام. واقعا این کلاس ها خیلی حس خوبی بهم داده روز اول خیلی استرس داشتم و خیلی از موضوع ها بی اطلاع بودم ولی با صحبت های زیبا و ظریف استاد خیلی مطالب آموختم که امیدوارم بتوانم تمام این مطالب را در کارهای روزمره خود و کارم بگنجانم و از آونا استفاده کنم.1394/02/31

خانم اکرم مرادی

با تشکر از ساعت هایی که در این آموزشگاه در خدمت استاد بودم. بسیار خوش اخلاق بودند و از نکته هایی که در کلاس گفته شد استفاده کردم. امیدوارم باز هم بتوانم در دودره هاتون شرکت کنم.1393/8/8

آقای رضا آمره

با تشکر از زحمات استاد. موارد مطرح شده در این دوره خیلی مفید بود. انشاالله در دوره های تخصصی دیگر هم شرکت خواهم کرد.1393/8/8

خانم نیکرودی

ممنون از لحظاتی که برایم آفریدید. این لحظات زیبا را رهین محبت های خالصانه شما هستم و در دفتر یادداشت دلم به زیبایی حک خوام کرد.1393/8/8

خانم امیدیانی

با سلام. تشکر می کنم از این کلاسی که یکروزه گذاشتین. تجربه جالبی بود برای من و از شرکت در این کلاس لذت بردم.1393/8/23

خانم فاطمی

مرسی به خاطر کلاس. برای من خیلی مفید بود و خیلی لذت بردم. سعی می کنم که کلاس های بعدی رو هم بیام. دید من متقاوت تر شد. شما مطالب رو خیلی ساده و قابل درک و با مثال توضیح دادی. با تشکر از شما1393/8/23

خانم فاطمی

ممنون از اینکه امروز این کلاس رو برگزرا کردین. حتما کلاس های دیگر رو هم میام. موفق باشید.1393/8/23

خانم نمازی

من و همکارم خانم نصری از سنندج در این دوره یکروزه از طرف شرکت معرفی شدیم.خیلی خوشحال شدم به خاطر تشکیل و حضور در این کلاس و آشنایی با دوستانی جدید و آموزشگاه پایا. به امید موفقیت روزافزون برای شما و همکاران.1393/8/23

خانم نصری

با عرض سلام و خسته نباشید. از کلاس و استاد و همکلاسی هام راضی بودم. خیلی ممنون از نکات طلایی که به قلبم آرامش داد. از سنندج به همراه همکارم در دوره شرکت کردم ولی خوشحالم و اصلا خستگی رو احساس نکردم. ممنون از استاد عزیز و با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی. در پناه خدای مهربان.1393/8/23

خانم صادق حسنی

به علت علاقه خودم و دیدن این دوره در سایت در کلاس گروهی شرکت کردم.استاد بسیار عالی بود و آموزشگاه فضا و امکانات خوبی داشت. دوره برام رضایتبخش بود و اگه کسی هم خواست بهش معرفی می کنم.1393/2/18

خانم فهیم پور

در ادامه دوره اول شرکت کردم. بسیار عالی بود و باعث شد به مسائل جدیدی فکر کنم.1393/12/22

خانم صفاییان

برای دوره ۲ نیز در کلاس ها شرکت کردم. از مطالب ارائه شده در این کارگاه استفاده زیادی بردم. امیدوارم دوره بعد زودتر برگزار بشه1393/12/22

خانم قربانپور

با تشکر از استاد. کلاس کاملی بود و از مباحث گفته شده در کلاس استفاده زیادی کردم.1393/11/18

خانم آقامحسنی

کلاس امروز در مجموع کلاس خوبی بود. نکته های ریز و خوبی بیان شد. برخورد استاد بسیار خوب بود. در کل بسیار خوب بود امیدوارم که به کار بگیریم1393/11/17

خانم نصری

با عرض خسته نباشید، مطالب کلاس امروز خیلی مفید بود و امیدوارم بتونم به تجربیاتم اضافه کنم. ممنون از استاد1393/09/29

خانم نمازی

با تشکر از زحمات شما.این سعادتی که در خدمت شما باشیم و از تجربیات شما بهره بگیریم. امیدوارم همیشه موفق و موید باشید1393/09/29

خانم امیدیانی

با سلام و خسته نباشید. ممنون از این کلاس که برگزار کردید، از کارگاه منشیگری ۱ جذاب تر بود.1393/09/29

خانم جباری

دوره خیلی خوب بود و استاد بسیار عالی بود. وجودتون آرامش بخش بود.1393/08/09

خانم موسوی زاده

دوره خوب بود. از لحاظ یادگیری راضی بودم. محتوای درس و ساعت تدریس عالی بود. متشکرم1393/06/21

خانم سرلکی

در مجموع دوره ای خوب را با استاد گذراندم. از وجود ایشان کسب تجربه کردیم. در کل از تدریس راضی بودم. آموزش بسیار عالی بود. ممنونم از آموزشگاه و استاد.با آرزوی موفقیت1393/06/21

خانم اسلامی

با این آموزشگاه از طریق اینترنت آشنا شدم. استاد خوبی داشتم و نحوه تدریس استاد عالی بود. از آموزشگاه راضی هستم. سپاسگزارم.1393/06/11

خانم احمدی فر

با خوندن مطالب دوره در سایت علاقه مند شدم و اومدم ثبت نام کردم. استاد و کلاس خوب و بسیار عالی بود و مشکلی در دوره نداشتم. فضای آموزشگاه هم برای این دوره که حالت کارگاهی داشت،‌ مناسب بود.1393/04/03

خانم حسینی

در اینترنت دوره منشیگری رو گشتم و با خوندن مطالب سایت پایا تماس گرفتم و بعد یک مشاوره دقیق به درخواست مدیرعامل در دوره ثبت نام کردم. میزان شهریه خوب،‌ برخورد پرسنل عالی، کیفیت استاد بسیار خوب و امکانات محیط آموزشی خوب بودند. دوره به چیزی که مدنظر داشتم منو رسوند.1392/12/22

خانم سعیدی نژاد

خیلی خوب بود. چیزهای خیلی خوب و تازه ای یاد رفتم.1392/06/25

خانم عزتی

فوق العاده خوب بود. تدریس استاد عالی بود و خیلی به ارتباطم با همکارانم کمک کرد.1392/06/23

خانم جعفری

دوره خیلی مفید و کاربردی بود . استاد اطلاعات بسیار خوب و دقیقی را ارائه دادند.1392/06/22

خانم خلج

دوره بسیار خوب بود. خیلی از درس ها عملی در جمع کلاس انجام می شد مثل نحوه تلفن صحبت کردن، برخورد و ... . آموزش بسیار خوب و قابل فهم بود و همه دانشجوها مشتاقانه و بدون خستگی سر کلاس حاضر می شدند.1392/03/16

خانم خمسه

دوره بسیار خوب بود هم از لحاظ رفتاری، گفتاری و اطلاعات روانشناسی که در اختیارمان قرار گرفت.1392/03/16

خانم فرتوت

از آموزش های خوب استاد واقعا استفاده کردم و دیدن چهره خندان و آرامش استاد واقعا به یادگیری بیشتر من کمک می کرد.1392/03/16

خانم حاج اسماعیلی

خیلی دوره خوبی بود و یاد گرفتم چه طور وقت و زمان خود را تنظیم کنم و روابط عمومی بهتری یاد گرفتم. عالی بود.1392/03/16

خانم محمدی

بسیار دوره پربار و مفیدی بود. خیلی مطالب آموزنده و در عین حال قابل درک و فهم بود. از استاد واثعا سپاسگزارم.1392/03/16

خانم محمدپور

این دوره بسیار مفید و کاربردی بود و مسائل به صورت بسیار ساده و قابل فهم بود و با مثال هایی که زده می شد بهتر متوجه مفاهیم می شدیم.1392/03/16

خانم عباسی

بسیار خوشحالم که در این دوره مفید شرکت کردم. با اصطلاحات اداری آشنا شدم و اطلاعات قبلی خود را کامل کردم و عملی یاد گرفتم. کلاس واقعا صمیمی بود.1392/03/16

خانم گروسی

دوره خوبی بود. از ویژگی های دوره می توان به تسلط مربی اشاره کرد. قدرت بیان و آگاهی از اصول تدریس از ویژگی های مدرس بود که به بهره وری بیشتر کلاس کمک می کرد.1392/03/16

خانم قلی زاده

از طریق شرکتی که مشغول به کار هستم در دوره ثبت نام شدم.میزان شهریه در مقایسه با کیفیت آموزشی بسیار خوب بود.در دوره های آینده نیز شرکت خواهم کرد.1391/12/04

خانم کاظمی

از طریق سایت با موسسه آشنا شدم و پس از مراجعه و بررسی دوره ،‌در دوره شرکت کردم. برخورد پرسنل آموزشگاه بسیار عالی و با احترام بود و خوشبختانه شرکت در این کلاس باعث پیشرفت در کارم شد.1391/08/17

خانم مرادی

در جستجوی اینترنتی از این دوره آموزشگاه مطلع شدم. کیفیت آموزشی بسیار بالا بود و از استاد مربوطه بسیار متشکرم و این کلاس برایم بسیار آموزنده بود.1391/08/17

نظرات مخاطبان درباره ما

ارائه ضمانت رضایت مشتری از خدمات آموزشی، توسط مدیریت موسسه

ارائه خدمات آموزشی رایگان پس از اتمام دوره با اهدای کارت گارانتی و پشتیبانی آموزشی

ارائه کارت تخفیف ویژه، قابل انتقال به غیر

ارائه تخفیفات متنوع شهریه توسط واحد ثبت نام

ارائه پذیرایی رایگان در طول دوره آموزشی

ارائه کارنامه در طول دوره، ارائه گواهینامه پایان دوره، اهدای جوایز و لوح تقدیر

اهدای ابزار و ملزومات آموزشی و کمک آموزشی به دانشجویان بصورت رایگان

مجهز به امکانات و سیستمهای کمک آموزشی Smart TV, Free Internet Wi-FI, Data Projector ,Laptop و..

امکان ارائه دوره بازآموزی رایگان (Retraining)

امکان کارآموزی و کارورزی رایگان دوره های عملی و کاربردی در محل موسسه و یا معرفی به سازمانها و ...

ضمانت رضایتمندی

تماس با ما

تماس با ما

لینک ثبت نام دوره آموزشی

لینک ثبت نام دوره آموزشی

آموزش مسئول دفتر|آموزش مسئول دفتر حرفه ای|آموزش رئیس دفتر|آموزش رییس دفتر حرفه ای|آموزشگاه رییس دفتر|آموزشگاه رئیس دفتر حرفه ای|شرح وظایف مسئول دفتر|شرح وظایف رئیس دفتر|کلاس آموزش مسئول دفتر و رئیس دفتر در تهران|شرح وظایف مدیر دفتر|استخدام رییس دفتر حرفه ای|استخدام مسئول دفتر حرفه ای|دوره آموزشی مسئولین دفاتر مدیران|آموزش رئیس دفتری|دوره آموزش رییس دفتری|ویژگی های یک مسئول دفتر خوب|کتاب مسئول دفتری|مهارتهای مسئول دفتر|تفاوت منشی و مسئول دفتر|وظایف مسئول دفتر مدیرعامل|وظایف رئیس دفتر|مهارتهای مسئول دفتر|شرح وظایف رییس دفتر|شرح وظایف مسئول دفتر|آموزش رئیس دفتری و مسئول دفتری|کتاب آموزش رییس دفتری|ثبت نام دوره آموزش رییس دفتری|ثبت نام دوره آموزش مسئول دفتری|آموزش مدیر دفتر و مسئول دفتر حرفه ای|فیلم آموزش مدیر دفتری و مسئول دفتری|دوره آموزش رئیس دفتری|آموزش رازهای کسب قدرت|آموزش مدیریت استرس|آموزش آداب معاشرت تجاری|آموزش مشتری مداری|آموزش روابط عمومی|آموزش ارتباطات غیرکلامی|آموزش مذاکرات تجاری|آموزش تقویت حافظه|آموزش ارتقای شغلی|آموزش شیوه های مدیریت و رهبری|آموزش تعامل و انگیزش بین پرسنل|آموزش تبلیغات در شرکت ها|آموزش زبان بدن

whatsapp