آموزش کامپیوتر با مدرک فنی و حرفه ای کاربردی سریع ویژه مشاغل

آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
مدت دوره: 15 جلسه (2 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 8,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 7,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: خرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه (2 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش منشیگری حرفه ای و مسئول دفتری
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 13 تا 16
مدت دوره: 4 هفته (8 جلسه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فن بیان و سخنوری + مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 3 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فن بیان + مهارت های ارتباطی (ویژه کودکان و نوجوانان)
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10 تا 12
مدت دوره: 3 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی ++C
تاریخ شروع: اسفند 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14 الی 17
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فتوشاپ
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 10 تا 12
مدت دوره: 7 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اتوکد AutoCAD معماری
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی پایتون Python
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 15 تا 17
مدت دوره: 10 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی پایتون Python
تاریخ شروع: خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 19
مدت دوره: 10 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: خردادماه 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: مردادماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش جامع نرم افزارهای معماری 3dMAX
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش آرتکم ArtCAM CNC
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش پداگوژی عمومی (مربیگری فنی حرفه ای)
تاریخ شروع: مرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 20
مدت دوره: 2 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش مربیگری فنی حرفه ای / پداگوژی عمومی
تاریخ شروع: مرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 20
مدت دوره: 2 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی ویژه نوجوانان
تاریخ شروع: دیماه 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 16
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش تایپ 10 انگشتی فارسی/انگلیسی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,750,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 250٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,500,000 تومان
پیش پرداخت: 500,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش کتیا CATIA
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 9 تا 11
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی اندروید Android
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
کارگاه آموزش نرم افزار ورد Word
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
مدت دوره: کارگاه عملی 2 هفته ای
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش SQL server اس کیو ال سرور
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 هفته
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش کورل دراو Corel Draw
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 7 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اوت لوک Outlook مدیریت ایمیل
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش تری دی مکس 3D MAX طراحی داخلی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 9,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 8,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش سئو SEO وب سایت
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 6 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ایندیزاین InDesign ویژه مشاغل
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 7 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش مهندسی شبکه عملی دوره کامل
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: -
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اتوکد AutoCAD تضمینی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
کارگاه آموزش نرم افزار اکسل Excel برای حسابداری
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اکسل Excel آفیس بازارکار
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,850,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,350,000 تومان
پیش پرداخت: 350,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ورد Word نرم افزار آفیس
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,850,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,350,000 تومان
پیش پرداخت: 350,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش راینو Rhino ویژه مشاغل
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش پاورپوینت PowerPoint کاربردی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 3 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی PHP
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اکسس Access نرم افزار آفیس
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,850,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 500٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,350,000 تومان
پیش پرداخت: 350,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL پیشرفته (ویژه مشاغل)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ایلوستریتور illustrator
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 7 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش وردپرس WordPress
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 5 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: -
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش حسابداری هلو
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش مدیریت شبکه +Net و MCSA
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: -
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش لومیون Lumion 3D
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 5 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش سیویل تری دی Civil 3D
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش رویت Revit
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی جاوا JAVA
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش نرم افزار پاورمیل PowerMILL
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 20 ساعت
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش افتر افکت After Effects
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 19
مدت دوره: 4 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 هفته
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش نرم افزار متلب MATLAB
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش رئیس دفتر حرفه ای و مسئول دفتر
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: 6 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فتوشاپ Photoshop عملی
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 7 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی فرترن Fortran
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش نرم افزار آباکوس ABAQUS
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اسکچاپ SketchUp
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ویندوز سرور شبکه MCSE
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش نتورک پلاس +Network عملی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 9,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 8,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش شبکه سیسکو CCNA
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش آرتکم 2 بعدی ArtCAM CNC
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش آرتکم 3 بعدی ArtCAM CNC
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش رندر وی ری vray
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش مهندسی سخت افزار بازار کار
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 9,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 8,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش سخت افزار تکنیسین +A
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 9,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 8,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش کتیا CATIA
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش سالیدورک Solidwork
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش زبان برنامه نویسی ++C
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش کاربری عمومی کامپیوتر-کودکان و مبتدیان
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش نصب ویندوز و نرم افزارها
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 2 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش شبکه میکروتیک MikroTik
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: -
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا

آموزش و اخذ مدرک ICDL

گواهینامه یا مدرک آی سی دی ال ICDL مدرکی است معتبر و بین المللی که نشان دهنده مهارت فرد در کار با کامپیوتر میباشد. اخذ مدرک ICDL سازمان فنی حرفه ای شامل مهارت های هفتگانه بوده و شامل ICDL درجه ۲ و ICDL درجه ۱ میباشد. شرکت در دوره آموزش ICDL و هزینه اخذ مدرک icdl بسیار کم و فوری میباشد. و موجب دریافت سریع مدرک icdl میشود. مدرک icdl فنی حرفه ای قابل ترجمه رسمی میباشد و آنرا تبدیل به مدرک icdl بین المللی می نماید.

آموزش ICDL پیشرفته ویژه مشاغل

دوره آموزش آی سی دی ال پیشرفته ICDL Advanced برای کلیه کسانی که می خواهند ICDL را تا سطح پیشرفته یاد بگیرند. جویای کار و شغل مناسب می باشند. و یا در ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی شاغل می باشند. و تمام افرادی که می خواهند با ثبت نام در کلاسهای دوره آموزش کاربردی ICDL حرفه ای، بصورت تضمینی و فشرده یاد بگیرند مناسب است.

آموزش نرم افزار های آفیس آموزش ورد ، آموزش اکسل

دوره آموزش کاربردی نرم افزارهای Microsoft Office شامل آموزش کاربردی نرم افزار Word فشرده ، آموزش کاربردی نرم افزار Excel پیشرفته ، آموزش کاربردی نرم افزار PowerPoint سریع ، آموزش کاربردی نرم افزار Access ، آموزش کاربردی نرم افزار Outlook میکروسافت میباشد. شما می توانید با ثبت نام در کلاسهای آموزش آفیس در کوتاهترین زمان و کمترین شهریه بصورت خصوصی و تضمینی مهارت لازم را بدست آورید. و از یکسال خدمات پشتیبانی رایگان آموزشگاه پایا بهره مند شوید.

آموزش تایپ ده انگشتی

آموزش تایپ فارسی یا آموزش تایپ انگلیسی در دنیای امروز که همه کارها با کامپیوتر انجام می شود امری مهم و اجتناب ناپذیر است. با فراگیری و کسب مهارت در کلاس آموزش تایپ ده انگشتی ، بدون نگاه کردن به کیبورد و افزایش سرعت تایپ، فرصت مناسب و چشمگیری را در کار و تحصیل و ارتباطات، نسبت به دیگران بدست خواهید آورد. شما می توانید با ثبت نام در دوره های آموزش تایپ ۱۰ انگشتی در زمان بسیار کوتاه و بصورت تضمینی مهارت مورد نظر را کسب کنید. آموزشگاه تایپ ده انگشتی پایا در کوتاهترین زمان و کمترین شهریه ، بسیار ساده و فشرده همراه با مدرک و گواهینامه معتبر ارائه مینماید.

آموزش مدیریت آموزشگاه و کارت مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای

مدیر آموزشگاه شغلی از حوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل برنامه ریزی آموزشی، اجرای قوانین و مقررات، نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاه، ارزشیابی دوره های در حال اجرا، مدیریت مالی آموزشگاه، رسیدگی به امور کارآموزان و کارکنان، تهیه گزارش های اداری، نظارت و اعمال مدیریت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان و مربیان را در بر می گیرد. این شغل با مشاغلی از قبیل مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای مرتبط است. طبق دستورالعمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گذراندن دوره مدیر آموزشگاه جهت دریافت کارت مدیریت آموزشگاه الزامیست. با شرکت در دوره آموزش مهارت مدیریت آموزشگاه های فنی حرفه ای می توانید در کوتاهترین زمان موفق به گرفتن کارت مدیریت آموزشگاههای سازمان فنی و حرفه ای شوید.

آموزش مربیگری آموزشگاه و کارت مربیگری آموزشگاه فنی و حرفه ای

شغل مربیگری آموزشگاه به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک مربی در سطح مورد نظر انتظار می رود اطلاق می شود. در حرفه مربی گری اموزشگاه حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای، رفتارهای عاطفی و مهارت های غیر فنی و اخلاق حرفه ای از مربیان دوره آموزش استاندارد فنی و حرفه ای انتظار می رود. مربی آموزشگاه پس از گذراندن دوره آموزش پداگوژی عمومی باید شایستگی و توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون را به طور موثر و کارا برابر استاندارد سازمان فنی حرفه ای داشته باشد. مربیگری آموزشگاه فنی و حرفه ای شامل بکارگیری روش ها و فنون تدریس یا پداگوژی، بررسی و بکارگیری اهداف آموزش های فنی و حرفه ای، برنامه ریزی آموزشی، تهیه و تنظیم طرح درس، بکارگیری وسایل کمک آموزشی، اجرای دوره های آموزشی، سنجش و ارزیابی می باشد. استاندارد آموزش شایستگی روش ها و فنون تدریس (پداگوژی) برای آموزش مهارت روش وفنون تدریس، ارزشیابی و ارزیابی کارآموزان و دوره آموزشی و همچنین آیین کلاس داری و یادگیری طراحی و تدوین گردیده است. گذراندن دوره پداگوژی عمومی جهت دریافت کارت مربیگری و تدریس در آموزشگاه های فنی و حرفه ای الزامیست. با شرکت در دوره آموزش مهارت مربیگری آموزشگاه می توانید در کوتاهترین زمان موفق به کسب گواهینامه مربیگری آموزشگاه و گرفتن کارت مربیگری آموزشگاههای سازمان فنی و حرفه ای شوید.

آموزش منشیگری حرفه ای

یک منشی حرفه ای فرد مورد اعتماد در امور محرمانه یا خصوصی سازمان میباشد. کسی که کار منشیگری را انجام می دهد باید از عهده وظایفی چون تنظیم برنامه روزانه ، مهارت های ارتباط تلفنی ، توانایی تنظیم و سازماندهی جلسات ، تسلط در نامه نگاری و مکاتبات اداری و بایگانی اسناد ، تنظیم انواع گزارش ها از فعالیت‌های مختلف ، کار با کامپیوتر و اینترنت ، تایپ متون ، آگاهی از اصول مدیریت و انواع شیوه های مدیریت و مهارت های سازمانی ، مهارت در ارتباطات ، اصول مالی و حسابداری ، مسئولیت پذیری و نظارت برآید. در واقع یک منشی بعنوان معاون مدیر یا دست راست مدیر شناخته می شود. آموزشگاه پایا آموزش منشی گری را در کوتاهترین زمان و کمترین شهریه بصورت تضمینی ، پشتیبانی و بازآموزی رایگان و همراه با گواهینامه معتبر ارائه مینماید. مدرس دوره آموزش منشیگری مهندس پرویز تریوه می باشد.

آموزش رییس دفتری ، آموزش مدیر دفتری ، آموزش مسئول دفتری

یک رییس دفتر حرفه ای باید تجربه کار منشیگری را داشته باشد. اهم وظایف رئیس دفتری شامل مدیریت اداری و تشریفاتی سازمان ، مهارت های کار حرفه ای با کامپیوتر ، مدیریت جلسات سازمان ، درک و بکارگیری مدیریت زمان ، مدیریت تنخواه گردانی ، درک اهمیت و توانایی ایجاد رزومه کاری و.. میباشد. دوره آموزش مسئول دفتری به شما کمک میکند تا انواع روش های ارتباط با دیگران ، زبان بدن و اشاره ، پاسخگویی موثر به تلفن ها و بکارگیری عبارات جادویی در مکالمات تلفنی ، نحوه برخورد حرفه ای با مافوق و ارباب رجوع ، نحوه برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیتهای مختلف ، رازهای جذابیت و نفوذ در دیگران را بیاموزید. طبق آمار آموزشگاه پایا، کلیه مدیران هوشمند و آینده نگر شرکت ها و موسسات برای ارتقای پرسنل تحت امر خود اقدام به ثبت نام کارمندانشان در آموزش رئیس دفتری - آموزش مدیر دفتری - آموزش مسئول دفتری می نمایند. مخاطبان دوره آموزش رئیس دفتری و مسئولین دفاتر مدیران عمدتا کسانی هستند که هم اکنون این شغل را دارند. یا بفکر ارتقای شغلی هستند. استاد دوره آموزش رییس دفتری مهندس پرویز تریوه می باشد.

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی

همانطور که می دانیم امروزه داشتن تخصص، دانش و مهارت برای موفقیت الزامیست ولی کافی نیست. و اگر بلد نباشیم ارتباط خوبی با دیگران برقرار نماییم و خواسته ها، ایده ها، خدمات و توانمندیهای خود را بخوبی بیان نماییم، نتایج دلخواه و مطلوبی را نخواهیم گرفت. دوره آموزش فن بیان، سخنرانی و مهارتهای ارتباطی این امکان را به شما می دهد تا بتوانید مهارت های سخنرانی (Public Speaking and Presentation) و فن بیان (Rhetoric) و صحیح صحبت کردن (Speaking Skills) را در خود پرورش دهید. بطور خلاصه فن بیان یعنی هنر خوب حرف زدن و حرف خوب زدن است. در این دوره آموزشی تکنیکهای اعتماد به نفس و رفع خجالت و کم حرفی، تکنیکهای کاربردی فن بیان، داشتن صدایی رسا و گیرا، مدیریت ترس از سخنرانی، نحوه نوشتن متن سخنرانی، روشهای تقویت حافظه، روانشناسی مخاطبین، الگوهای رفتاری و زبان بدن (Body Language)، روش ها و مهارت های برقراری ارتباط و روابط عمومی، ایجاد ارتباط موثر و خوب در جامعه، آداب معاشرت حرفه ای، فنون کسب شخصیت کاریزماتیک یعنی جذابیت، اثرگذاری و الهام بخش بودن را در دوره فن بیان و سخنرانی و مهارتهای ارتباطی فرا می گیرید. ۸۵% عامل پیروزی افراد موفق، مهارتهای ارتباطی، نحوه صحبت کردن و هوش اجتماعی آنهاست. بنابراین فرقی نمی‌کند که شما چه شغلی دارید، جزو مدیران، منشی ها و رییس دفترها، اساتید دانشگاهها و دانشجویان، مدرسان و مربیان موسسات آموزشی، فروشندگان، بازاریابان تلفنی و حضوری، راهنمای تور گردشگری، مسئول روابط عمومی هستید و یا هر شغل دیگری داشته باشید، بدون شک به فن بیان، قدرت سخنوری و سخنرانی و به طور کلی مهارت های خوب صحبت کردن و برقراری ارتباط نیاز دارید.

آموزش حسابداری عملی با نرم افزار حسابداری هلو

با شرکت در دوره فشرده آموزش نرم افزار حسابداری هلو کلیه عملیات حسابداری مانند صدور فاکتور، انبار، خرید فروش، سررسید چک ها، گزارشات متنوع و... را در زمینه حسابداری فروشگاهی یا حسابداری شرکتی یا حسابداری تولیدی در مشاغل مختلف فرا خواهید گرفت. کاربری آسان همراه با امکانات گسترده، نرم افزارهای حسابداری هلو را به پرکاربرترین نرم افزار مالی کشور تبدیل کرده است. و توجه کلیه افرادی که هیچگونه سر رشته ای در حسابداری ندارند را بخودش جلب کرده است. موسسه پایا آموزش حسابداری با نرم افزار هلو را در ۴ جلسه و کمترین شهریه بصورت تضمینی و پشتیبانی رایگان و همراه با گواهینامه معتبر ارائه مینماید.

آموزش طراحی وب سایت کامل ویژه مشاغل

طراحی وب سایت به مهارت ساخت و راه‌اندازی صفحات وب گفته می‌شود. دوره کامل طراحی وب سایت توسط متخصصین، اساتید و طراحان حرفه ای وبسایت، بسیار جالب و بر اساس نیاز های بازار کار تهیه و تدوین شده است. موثرترین راه جهت کسب مهارت حرفه ای در طراحی سایت، شرکت در کلاس های آموزش وب سایت میباشد. با شرکت در کلاس طراحی وبسایت و کسب معلومات و تجربیات استاتید مربوطه به سرعت به یک طراح وب سایت حرفه ای تبدیل شوید. در دوره آموزش طراحی وبسایت با فراگیری زبان HTML ، طراحی وب با CSS ، جاوا اسکریپت و جی کوئری Jquery ، فتوشاپ در طراحی سایت ، سیستم مدیریت محتوای وب یا CMS و آموزش وردپرس WordPress همچنین مفاهیم بانک اطلاعاتی MySQL و زبان برنامه نویسی PHP و آموزش سئو SEO جهت بهینه سازی وبسایت و بالا بردن رتبه سایت و بسیاری موارد دیگر اقدام به طراحی و ساخت انواع وب سایت شخصی ، وب سایت شرکتی ، وب سایت فروشگاهی و غیره نمایید.

آموزش وردپرس WordPress

نرم افزار وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا برای ساخت و مدیریت وبسایت ها است. نرم افزار طراحی سایت وردپرس به صورت رایگان بوده و بعنوان یک CMS برای مدیریت محتوای وب سایت ها ارائه شده است. سایت های وردپرسی با استفاده از پوسته یا قالب ها و افزونه های وردپرس می‌توانند انواع امکانات را برای وبسایت شما فراهم نمایند. به عنوان مثال برای راه اندازی یک سایت فروشگاه اینترنتی وردپرسی کافیست یکی از افزونه هایی که برای این منظور طراحی شده اند مانند افزونه ووکامرس WooCommerce فروشگاه ساز را به هسته WordPress خود اضافه کنید. سئو SEO وردپرس بسیار قدرتمند است. با شرکت در کلاس آموزش طراحی سایت با وردپرس آموزشگاه پایا میتوانید وبسایت های شخصی ، سایت های آموزشی، سایت های تجاری، وب سایت های خبری و اطلاع رسانی ، فروشگاه های آنلاین و... را به راحتی ایجاد نمایید.

آموزش سئو وب سایت SEO

عبارت سئو یا Search Engine Optimization بمعنی بهینه سازی صفحات وب سایت برای موتورهای جستجو می باشد. SEO کردن یعنی تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و مورد توجه باشد. بهینه سازی صفحات وب یا سئو کردن باعث افزایش رتبه سایت شما در نتایج موتورهای جستجوی بزرگ مانند Google و Yahoo می گردد. و وبسایت شما در صفحه اول گوگل قرار می گیرد. هر وب سایتی باید صفحات وب خود را برای موتورهای جستجو بهینه سازی کند. هدف نهایی یک وب سایت جلب کاربران اینترنتی می باشد. بیشتر کاربران اینترنتی وب سایت ها را در موتور جستجوی گوگل پیدا می کنند. با شرکت در کلاس آموزش سئو آموزشگاه SEO وب سایت شما با استفاده از تکنیک های سئو و ترفندهای سئو به مسابقه بزرگ می رود. و رتبه سایت تان به بالاترین سطح و صفحه اول گوگل رفته و در بازار معرفی می شود.

آموزش برنامه نویسی جاوا Java

زبان برنامه نویسی Java به عنوان یکی از زبان‌های اصلی توسعه اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید محسوب می گردد، اگر تمایل دارید وارد باز کار طراحی اپ اندروید شوید، نیاز است تا زبان Java را فرا بگیرید. آموزش زبان برنامه نویسی جاوا برای ساخت اپلیکیشن های دسکتاپ از مقدماتی تا پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد. Java Developer Training for Desktop Applications و بدون پیشنیاز میباشد. زبان جاوا شبیه به زبان سی پلاس پلاس است اما شی گرایی در آن ساده‌تر شده است. شعار توسعه دهندگان جاوا این است که «یک بار بنویس و همه جا اجرا کن». با فراگیری زبان برنامه نویسی جاوا میتوانید به جمع برنامه نویسان زبان Java که به عنوان یکی از پردرآمدترین زبانهای برنامه نویسی در جهان شناخته میشود، ملحق شوید.

آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس ++C

زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس C++ Programming training یکی از پایه های مهم برنامه نویسی است. آموزش زبان برنامه نویسی C++ به صورت ساده و کاربردی آموزش داده میشود.

آموزش اندروید Android

اندروید یک سیستم عامل موبایل است که گوگل برای اسمارت فون‌ها و تبلت‌ها عرضه نموده است. و با همکاری ده‌ها شرکت بر روی دستگاه‌های مبتنی بر اندروید قرار می‌دهد. اندروید بر پایه هسته لینوکس ساخته شده‌است و بیشترین استفاده را در بین سیستم عامل‌های موبایل دارد. در دوره آموزشی اندروید امکان آموزش مباحثی مانند مدیریت بلوتوث برای ارسال و دریافت فایلها، اس ام اس و پیام مولتی مدیا در موبایل و تبلت وجود دارد. پیش نیاز آموزش اندروید Android ، و ساخت اپ ها و برنامه های اندرویدی با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس یا زبان برنامه نویسی جاوا میباشد.

آموزش برنامه نویسی آی او اس ios

برنامه نویسی ios میتواند به دو صورت انجام شود. برنامه نویسی آی او اس بصورت آبجکتیو سی Objective-C و برنامه نویسی ios با سویفت swift. این دوره پیش نیاز ندارد. iOS Developer Course with Objective-C Training - iOS Developer Course with swift Training

آموزش برنامه نویسی Swift و بازی سازی با سوئیفت

پیش نیاز دوره آموزش بازی سازی دو بعدی و سه بعدی با سویفت یادگیری برنامه نویسی سوئیفت از مقدماتی تا پیشرفته میباشد. Swift Programming Training - iOS Game Developer Course With Swift Training: Build 2D , 3D Games Training

آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP

زبان برنامه نویسی پی اچ پی PHP زبان سمت سرور بوده و معروف ترین زبان طراحی وب سایت های دینامیک است و این امکان را به ما می‌دهد تا بتوانیم یک سایت استاتیک را با افزودن قابلیت‌هایی همچون ثبت نام در سایت، ورود به ناحیه کاربری، ارتباط با دیتابیس و غیره به سایتی دینامیک مبدل سازیم. یادگیری زبان PHP نسبت به سایر زبان های سمت سرور آسان تر و سریعتر است. ساختار زبان PHP بسیار شبیه به زبان C و در نسخه های جدید شبیه زبان جاوا می باشد. پی ‌اچ ‌پی امکان استفاده از انواع دیتابیس ها از جمله MySQL، اوراکل، SQL Server فراهم می‌سازد. و روی بیشتر سیستم‌عامل‌های معروف مانند لینوکس، یونیکس، ویندوز و Mac OSX و اغلب وب سرورهای معروف، قابل اجراست. بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا مثل جوملا، وردپرس، دروپال و همچنین بسیاری از وب سایت های معروف مثل ویکی پدیا، فیسبوک توسط زبان پی اچ پی نوشته شده اند. پیش از آغاز یادگیری PHP ، شما باید آشنایی کافی با HTML , CSS و جاواسکریپت و.. داشته باشید.

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون Python

زبان‌های برنامه نویسی پایتون همه منظوره، سطح بالا، شیءگرا و مفسر است که در ویژگی‌ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد. دو هدف اصلی زبان Python programming خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی بالای آن است. کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند. زبان پیتون دارای کتابخانه هایی بسیار گسترده می باشد. برنامه نویسی به زبان پایتون تقریبا ساده است و اگر با یکی از زبان های برنامه نویسی آشنایی داشته باشید، میتوانید در مدت کوتاهی، برنامه نویسی پایتون را فرابگیرید. از زبان برنامه نویسی پایتون می توان در محدوده وسیعی از نرم افزار ها و تکنولوژی ها بهره برد. زبان پایتون در شرکت ها و سازمانهای بزرگی چون ناسا ، گوگل ، یاهو و ... بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ دات نت C#.net

زبان برنامه نویسی سی شارپ زبانی بسیار زیبا، امن، شی گرا و سطح بالا می باشد. محصولی از شرکت Microsoft بوده و یکی از اجزای مهم ویژوال استودیو به شمار میرود. هدف آن ترکیب قدرت محاسباتی زبان ++C و سهولت برنامه نویسی با ویژوال بیسیک است. زبان #C بر اساس زبان سی پلاس پلاس و مشابه زبان جاوا است. و در دات نت فریم ورک .NET Framework قابل اجرا است. C# زبانی بسیار مشهور و کاربر پسند می باشد که امروزه هر جایی سخن از آن است. در ایران نیز زبان سی شارپ محبوبیت فراوانی دارد و برنامه نویسان خبره سی شارپ، به راحتی میتوانند در شرکت های مختلف استخدام شوند. با شرکت در دوره آموزش C# میتوانید با تسلط بر زبان #C برای ایجاد برنامه های کاربردی تحت ویندوز ، وبسایت و خدمات وب ، برنامه های کاربردی کلاینت سرور ، برنامه های کاربردی پایگاه داده و... آینده شغلی بسیار خوبی را برای خودتان ایجاد کنید.

آموزش ASP.NET

ای‌ اس‌ پی‌ دات‌ نت توسط شرکت میکروسافت عرضه گردیده است. و بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت وب سایت ها در نظر گرفته شده است. تا برنامه نویسان بتوانند برای طراحی و ساخت وب سایتهای دینامیک از آن استفاده کنند. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت ساخت و هم یک وبسایت تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت از ویژگی های ASP.NET می باشد. مجموعهASP.NET عضوی از بدنه دات نت است. و حدود 5000 کلاس آماده دارد که تقریبا هر نیازی را در برنامه نویسی برآورده می کند. در ASP.NET می توانید از زبانهایی مانند Visual Basic.NET و C#.NET و JScript.NET و C++ و Java استفاده کنید. و نیازی به فراگیری زبان برنامه نویسی جدیدی ندارید. و هم اکنون می توانید در ASP.NET برنامه بنویسید. ASP.NET AJAX و ASP.NET MVC

آموزش اس کیو ال سرور SQL Server

اس کیو ال سرور Microsoft SQL Server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است. و برای ساخت و مدیریت پایگاه داده‌ها یا دیتابیس مورد استفاده قرار میگیرد. وظیفه اصلی آن ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس درخواست نرم افزارهای دیگر، بصورت مستقل یا در طراحی وبسایت های دینامیک و یا در نرم افزارهای کاربردی میباشد. مایکروسافت اس کیو ال سرور دارای نسخه های متعددی مانند SQL Server 2005 و SQL Server 2008 و SQL Server 2012 و SQL Server 2014 میباشد. فراگیری نرم افزار SQL server زمینه های شغلی بسیار عالی و با درآمد بالا را در ایران و سراسر جهان فراهم میسازد.

آموزش زبان برنامه نویسی فرترن Fortran

زبان برنامه‌نویسی فورترن زبانی ساده، محاسباتی و مفسری است. و پروژه های بسیاری از رشته های فنی مهندسی به کمک این زبان نوشته و اجرا شده ‌است. زبان برنامه نويسی فرترن با وجود سادگی از قدرت و سرعت بالايی برخوردار است. زبان فورترن برای انجام محاسبات رياضی در کارهای علمی خلق شده است. در اکثر دانشگاه های ایران و جهان پروژه های دانشجویی با زبان فرترن انجام می شود و یادگیری آن در حل مسائل علمی، فنی، مهندسی و تجاری ضرورت دارد. از کاربردهای زبان فرترن می توان در مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک نام برد. و معمولاً از فرترن ۷۷ و فورترن ۹۰ استفاده می گردد. لازم به ذکر است، نرم افزار انسیس Ansys که بين مهندسان مکانيک محبوبيت زیادی دارد، با زبان Fortran programming نوشته شده است.

آموزش کامل مهندسی شبکه عملی

امروزه شرکت ها و سازمانها در هر زمینه ای که فعالیت داشته باشند حتما از کامپیوتر استفاده می نمایند. و برای ارتباط این کامپیوترها حتما دست کم به یک متخصص شبکه نیازمندند. تا امور مربوط به راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه، نگهداری شبکه، رفع مشکلات شبکه و در نهایت امنیت شبکه را تامین نمایند. طبق آخرین آمار جهانی متخصصان و مدیران شبکه بیشترین حقوق و درآمد و بیشترین استخدام را نسبت به اکثر رشته ها داشته اند. بطوری که اولین انتخاب افراد هوشمند در دنیای IT آموزش شبکه های کامپیوتری و کسب مهارت های شبکه می باشد. ساختار شبکه های کامپیوتری به گونه ای است که فقط طراحی و راه اندازی اولیه شبکه نیاز سازمانها را برطرف نمی کند، بلکه تمامی شبکه های کامپیوتری نیازمند نگهداری و Network Troubleshooting هستند، به همین دلیل همیشه احتیاج به یک پست دائمی مهندسی شبکه برای نگهداری و برطرف کردن مشکلات دارند. از طریق آموزش دوره های عملی مهندسی شبکه ویژه بازار کار، شغل مناسبی در بازار کار شبکه در ایران و جهان پیدا خواهید کرد. با شرکت در دوره آموزش شبکه عملی همزمان دوره های آموزش نت ورک پلاس CompTIA Network+ plus ، آموزش سیسکو Cisco CCNA و آموزش مایکروسافت Microsoft MCSE را بصورت تلفیقی و عملی در کوتاه ترین زمان و در کارگاه آموزش شبکه برای ورود به بازار کار شبکه فرا می گیرید.

آموزش عملی مدیریت شبکه

با رشد روز افزون استفاده از تکنولوژی های مدرن، نیاز فراوانی به نیروهای متخصص در بازار کار شبکه های کامپیوتری وجود دارد. در صورت دارا بودن تخصص و تجربه کافی می توانید جایگاه شغلی مناسبی داشته باشید. با شرکت در دوره آموزش مدیریت شبکه های کامپیوتری همزمان آموزش نت ورک پلاس و آموزش مایکروسافت Microsoft MCSA را در کارگاه آموزش شبکه بصورت عملی فرا می گیرید و به یک متخصص و مدیر شبکه های کامپیوتری و به زبان ساده تر بعنوان مسئول شبکه جایگاه ویژه ای بدست می آورید. پس از آموزش Network+ تمرکز اصلی آموزش MCSA بر روی مدیریت شبکه در نصب و راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری، نگهداری و عیب یابی شبکه و سرویس های درون شبکه ای مبتنی بر Microsoft windows Server 2012 می باشد.

آموزش سخت افزار +A

دوره آموزش حرفه ای سخت افزار، با توجه به تجربیات عملی کار در شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی، فروشگاه های سخت افزار، تعمیرگاههای سخت افزار کامپیوتر، منابع علمی و عملی بین المللی تهیه و تدوین شده است. پس از گذراندن دوره آموزش سخت افزار عملی تسلط کافی در رفع نیازها و توانایی های لازم در زمینه شناخت قطعات، اسمبل کردن، تعمیرات و رفع اشکالات متعدد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و بسیاری مطالب دیگر را کسب نمایید. در محیط آموزش عملی آموزشگاه سخت افزار پایا می توانید تجربه کاری خوبی را کسب کرده و پس از پایان دوره با اعتماد بنفس کامل وارد بازار کار شده و بعنوان مهندس سخت افزار یا تکنیسین سخت افزار مسئولیتهای متعدد را بر عهده بگیرید.

آموزش میکروتیک MikroTik

میکروتیک یک شرکت تولید کننده روترهای باکیفیت، ارزان و قابل اعتماد در مقابل روترهای سیسکو می باشد. کار با روتر های میکروتیک بسیار ساده است. و در سال های اخیر میکروتیک جایگاه خود را در شبکه های خانگی و سازمانی پیدا کرده است. بنابراین آموزش میکروتیک در حوزه شبکه علاقمندان بسیاری پیدا کرده است. دوره آموزش MikroTik یا به عبارتی دوره آموزش MTCNA شامل مواردی چون آشنایی با میکروتیک، آموزش نصب RouterOS روی Vmware و روتربورد میکروتیک، آموزش اتصال به روتربورد میکروتیک، آموزش تنظیمات اولیه روتر بورد میکروتیک، آموزش امنیت در میکروتیک، آموزش تنظیمات IP در میکروتیک، آموزش استاتیک روت در میکروتیک، آموزش به روزرسانی و تهیه پشتیبان در میکروتیک، آموزش Nat در میکروتیک، اتصال میکروتیک به اینترنت، DHCP سرور در میکروتیک، Routing Protocol های داینامیک در Mikrotik، آموزش فایروال میکروتیک Mikrotik Firewall، آموزش بریج bridge در میکروتیک، آموزش منگل mangle در میکروتیک، آموزش کنترل پهنای باند در میکروتیک، آموزش تونلینگ در میکروتیک (تونل IP IP - تونل GRE - تونل EoIP - تونل PPTP - تونل L2TP)، آموزش شبکه های بیسیم و تنظیمات وایرلس در میکروتیک، ابزارهای بررسی و عیب یابی شبکه در میکروتیک می باشد.

آموزش فوتوشاپ Photoshop

نرم افزار فوتوشاپ Photoshop یک نرم افزار گرافیکی است. و همه کسانی که با گرافیک کامپیوتری سرو کاردارند، به نوعی نیازمند نرم افزار Photoshop هستند. به کمک نرم افزار فتوشاپ شما می توانید تصاویر مورد نظرتان را ایجاد کنید. عکس هایتان را ویرایش کنید و تغییر دهید. نرم افزار Photoshop توسط گرافیست ها، ناشرین کتب و مجلات، چاپخانه ها، شرکت های تبلیعاتی، طراحان سایت، عکاس ها، نقاشان هنری طراحان نرم افزارها، انیمیشن سازها، طراحی پوستر، طراحی کارت ویزیت، طراحی کاتالوگ و بروشور، طراحی صفحات وب، طراحی بنر و.... مورد استفاده قرار میگیرد. آموزش فتوشاپ در آموزشگاه پایا به شما کمک می کند تا از فتوشاپ در معماری، فتوشاپ در عکاسی، فتوشاپ در امور طراحی و چاپ، فتوشاپ در طراحی وب سایت و.. استفاده نمایید.

آموزش ایندیزاین InDesign

از نرم افزار این دیزاین در صنعت چاپ و صفحه آرایی برای طراحی و چاپ مجلات، کتاب ها، سررسیدها، بروشورهای تبلیغاتی، نشر دیجیتالی، گرافیک و تصاویر، صفحه بندی، حروف چینی، ستون بندی، کادر بندی، جدول کشی و... با خروجی pdf استفاده میشود. نرم افزار InDesign بهترین و رایج ترین نرم افزار در زمینه نشر رومیزی ساخت شرکت ادوبی است. و جدیدترین نسخه آن Adobe InDesign CC 2015 میباشد. آموزش ایندیزاین در آموزشگاه پایا به شما کمک می کند تا به سرعت آنرا فرا گرفته و براحتی از آن استفاده نمایید.

آموزش کورل دراو CorelDRAW

نرم افزار کورل دراو یک نرم‌ افزار ویرایشگر گرافیک بُرداری است. برعکس نرم افزارهای پیکسلی (مانند فتوشاپ) هرچقدر در کرل دراو تصویر را بزرگنمایی کنیم تغییری در کیفیت رخ نمی دهد. برخی از موارد استفاده نرم افزار Corel DRAW در طراحی آرم، طراحی پوستر، طراحی کاتالوگ، طراحی روی CD، طراحی کارت ویزیت، طراحی بنر، طراحی مجله ها و روزنامه ها، طراحی پارچه، برش با دستگاه کاتر پلاتر Cutter plotter (مورد مصرف شرکت های تبلیغاتی، تابلوسازی، برش شبرنگ) ، امور چاپ و انتشار و نهایتا در طراحی صفحات وب میباشد. آموزش کورل دراو در آموزشگاه پایا به شما کمک می کند تا به سرعت آنرا فرا گرفته و براحتی از آن استفاده نمایید.

آموزش ایلوستریتور illustrator

نرم افزار ایلوستریتور برنامه ای است که می توان با آن اشکال وکتور یا برداری رسم نمود. برخی از موارد استفاده نرم افزار illustrator در طراحی لوگو، طراحی پوستر، طراحی بروشور، کشیدن نقشه، طراحی بنر و تابلوی مغازه‌ها، طراحی عکس و تصویر، رسم طرح های اطلاع رسانی یا info graphics، طراحی آثار زیبای وکتور، تایپوگرافی سریع، خروجی صفحات وب، خروجی pdf، قابلیت مقیاس پذیری بدون کم شدن وضوح تصویر و چاپ با وضوح بالا میباشد. آموزش نرم افزار ایلاستریتور به علت شباهت زیادی که به فتوشاپ دارد، براحتی فرا گرفته می شود.

آموزش تری دی مکس 3dmax

نرم افزار تری دی مکس 3ds MAX دارای قابلیت ساخت مدلهای سه بعدی، متحرک سازی و رندر می‌باشد. نرم افزار 3d max یکی از قدرتمندترین برنامه های طراحی مدلهای سه بعدی انیمیشن سازی و رندرینگ در عرصه گرافیک کامپیوتری است. معماران و گرافیست ها می‌توانند از نرم افزار تری دی مکس برای پیش نمایش بناها و مدل‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند، بطور شگفت انگیزی استفاده کنند. کاربرد دیگر تریدی مکس در معماری تبدیل پلانهای ساده به شکل سه بعدی میباشد. تری دی مکس از نقشها و ترسیمات انجام شده در نرم افزار اتوکد هم پشتیبانی میکند که برای معماران اهمیت بسیاری دارد. به کمک نرم افزار 3dmax میتوان نماهای داخلی ساختمان را طراحی و مشاهده نمود. ثبت نام کلاس دوره آموزش حرفه ای تری دی مکس 3dmax در تهران و آموزشگاه تری دی مکس پایا دارای سرفصل آشنایی کامل با محیط نرم افزار تری دی مکس، آموزش مدلینگ در تری دی مکس، آموزش دوربین در تری دی مکس، آموزش نورپردازی در تری دی مکس، آموزش متریال دهی در تری دی مکس و آموزش رندرگیری در تری دی مکس با وی ری Vrayمیباشد. نرم افزار تری دی مکس در معماری ساختمان و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد.

آموزش پلاگین وی ری V-Ray

وی ری یکی از محبوب ترین پلاگین های رندر در برنامه های مدل سازی سه بعدی می باشد. V-Ray به کاربر قدرت ایجاد نورپردازی های طبیعی ، متریال سازی های فوق واقعی ، دسترسی به دوربین فول آپشن واقعی و از همه مهم تر امکان دسترسی به یک موتور رندر پرسرعت و بی نظیر جهت خروجی گرفتن از پروژه های سه بعدی ساخته شده در نرم افزارهایی مانند نرم افزار تری دی مکس 3ds max ، نرم افزار رویت Revit ، نرم افزار اسکچ آپ SketchUp ، نرم افزار راینو Rhino و ... را می دهد. پلاگین وی ری باعث افزوده شدن امکانات زیادی به نرم افزار تری دی مکس میشود. یکی از کاربردهای پلاگین وی ری در تری دی مکس عمل رندرگیری است. دلیل اهمیت آموزش تری دی مکس در معماری و شرکت در کلاس آموزش وی ری این است که اکثر شرکت ها و معماران مهم جهان با توجه به قدرت وی ری از این نرم افزار برای ارائه کار استفاده می کنند. چون تنظیمات آن راحت تر از منتال ری میباشد. و از قدرت فوق العاده ای نیز برخوردار است. تا حدی که تشخیص یک صحنه که با وی ری رندر گرفته شده است با یک صحنه واقعی بسیار سخت است. دوره آموزش وی ری vray برای تمای دانشجويان معماری و تمامی افرادی كه رندرگيری و نورپردازی از محيط و اجسام برای آنها مهم است، كاربرد دارد.

آموزش نرم افزار راینو Rhino

نرم افزار راینو یا Rhinoceros 3D یک نرم افزار طراحی سه بعدی است. که با دیگر نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی به صورت جدی به رقابت می پردازد. نرم افزار Rhino برای طراحی معماری ، مهندسی عمران ، مهندسان طراحی صنعتی ، مهندسی مکانیک و همچنین طراحی بازی های کامپیوتری کاربرد دارد. نرم افزار راینو قابلیت های ایجاد، ویرایش، تحلیل، مستند سازی و رندرینگ Rendering طرح‌هایتان را بدون هیچ محدودیتی در میزان پیچیدگی و اندازه کار در اختیار شما قرار می دهد. پلاگین های مخصوص نرم افزار راینو عبارتند از پلاگین وی ری VRay و پلاگین Grasshopper 3D. ثبت نام در کلاس آموزش راینو این امکان را به شما می دهد تا بتوانید از کاربردهای نرم افزار راینو در طراحی طلا و جواهرات ، راینو در طراحی معماری ، راینو در دکوراسیون داخلی ، راینو در طراحی صنعتی ، راینو در طراحی محصول ، راینو در طراحی خودرو و.. بهره مند شوید.

آموزش نرم افزار اسکچاپ Sketchup

نرم افزار اسکچ آپ از نرم افزارهای بسیار ساده و کارآمد سه بعدی سازی در حوزه معماری می باشد. کاربردهای نرم افزارSketch up در رشته مهندسی معماری و عمران ، مهندسی راه و ساختمان ، مهندسی مکانیک و تاسیسات میباشد. پلاگین نرم افزار Sketchup موتور رندر v-ray ویژه اسکچاپ میباشد. همچنین می توانید از موتور رندرهای Podium و Twilight Render که اصولا برای نرم افزار اسکچ اپ ساخته شده اند نیز استفاده کنید. با شرکت در دوره آموزش نرم افزار اسکچ آپ پرو Sketchup Pro می توانید در زمینه امور طراحی معماری و طراحی های سه بعدی صنعت ساختمان فعالیت نمایید.

آموزش نرم افزار لومیون Lumion 3D

نرم افزار لومیون قویترین نرم افزار رندرگیری و انیمیشن سازی سه بعدی مخصوص معماران میباشد. آموزش نرم افزار لومیون Lumion بسیار ساده می باشد. شما می توانید مدل های تولید شده در نرم افزارهای سه بعدی ساز حرفه ای از قبیل نرم افزار تری دی مکس، نرم افزار اتوکد، نرم افزار رویت، نرم افزار اسکچاپ، نرم افزار راینو را در نرم افزار Lumion وارد کنید. و در کوتاهترین زمان خروجی تصویر و یا انیمیشن سه بعدی با جزئیات زیاد را از پروژه خود تهیه نماید. نرم افزار Lumion 3D pro حاوی مجموعه ای از آبجکت ها و انیمیشن های متحرک مانند انسان ها و اتومبیل های در حال حرکت، مبلمان شهری، آب و هوا، جاده، خیابان، ساختمان ها، افکت های هنری می باشد. تا بتوانید بسرعت اقدام به تولید فیلم خروجی با کیفیت HD همراه با صدا و موزیک پس زمینه نمایید.

آموزش نرم افزار افتر افکت After Effects

نرم افزار افتر افکت یکی از قدرتمندترین ابزارهای پویانمایی دوبعدی، انیمیشن کامپیوتری و جلوه های ویژه سینمایی در جهان است. نرم افزار Adobe After Effects هماهنگی بالایی با نرم افزار ادوبی فوتوشاپ ، ادوبی پریمیر و ادوبی آدیشن دارد. از نرم افزار افتر افکتس در صنعت فیلم های ویدیویی، تیتراژ فیلم ها، جلوه های ویژه ، شبیه سازی آتش، دود، انفجار، آب، باران، برف، میکس ویدیویی و تبلیغات تلویزیونی استفاده می شود. نرم افزار افتر افکتز در زمینه فیلم سازی بسیار محبوب می باشد. و بسیاری از شاهکارهای سینمایی و تبلیغات تلویزیونی محصول برنامه AE یا همان After Effects است. با شرکت در دوره آموزش نرم افزار افتر افکت می توانید ارتباط بین تصاویر، صداها و فیلم های متحرک را به دلخواه و با مهارت بر قرار نمایید.

نمونه های طراحی شده با تری دی مکس ، وی ری

موسسه پایا با سالها تجربه در زمینه برگزاری دوره های آموزش تری دی مکس در معماری و دکوراسیون داخلی ، طراحی نمای خارجی ، طراحی نمای کامپوزیت ، محوطه سازی ، طراحی داخلی شرکت ها ، طراحی دفتر کار ، طراحی غرفه های نمایشگاهی ، طراحی داخلی رستوران ، طراحی اتاق نشیمن ، طراحی مبلمان ، طراحی اتاق خواب ، طراحی حمام ، طراحی آشپزخانه ، طراحی کابینت ، طراحی شومینه ، طراحی حیاط ، طراحی آبنما ، طراحی استخر ، طراحی آلاچیق ، ساخت انیمیشن سه بعدی و.. برترین کلاس های آموزش تری دی مکس 3ds max و V-ray را در مرکز آموزش تری دی مکس تهران ارائه می نماید.

آموزش اتوکد AutoCAD

اتوکد نرم افزاری است که برای ترسیم نقشه های معماری، نقشه کشی صنعتی و مهندسی بکار میرود. عبارت CAD مخفف Computer Aided Design به معنی طراحی یا ترسیم فنی به کمک نرم افزار است. ویژگیهای بارز نرم افزار اتوکد autocad در طراحی و ترسیم نقشه هایی دقیق و حرفه ای توجه بسیاری از رشته های مهندسی مانند مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی معماری، مهندسی راه سازی، ساخت تولید، مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، طراحی صنعتی، نقشه کشی، ترسیمات دقیق و... را به سوی خود جلب کرده است. نرم افزار autocad بهترین برنامه نقشه کشی و طراحی ساختمان و نقشه کشی صنعتی بصورت دو بعدی و سه بعدی در دنیاست. فراگیری و آموزش اتوکد در آموزشگاه پایا به شما کمک می کند تا هر چه سریع تر مسیر صحیحی را برای کسب درآمد انتخاب کرده و به جمع حرفه ای ها بپیوندید.

آموزش نرم افزار کتیا CATIA

نرم افزار کتیا از جمله نرم افزارهای قوی در زمینه طراحی، تحلیل مهندسی و ساخت به کمک کامپیوتر CAD/CAM/CAE می باشد. نرم افزار CATIA قابلیت ایجاد پروسه جی کد گیری G-CODE برای ماشینهای CNC را دارد. و در حال حاضر در صنعت قالب سازی و خودرو سازی کاربرد فراوانی دارد. نرم افزار کتیا در طیف گسترده ای از صنایع استفاده می شود. مانند صنایع هوافضا aerospace ، صنایع دفاعی defense industry ، صنعت خودرو automotive industry ، تجهیزات صنعتی industrial equipment ، تکنولوژی پیشرفته high-tech ، صنعت کشتی سازی shipbuilding industry ، کالاهای مصرفی ، طراحی کارخانه ، بسته بندی محصولات ، علوم زیستی life sciences ، معماری و ساخت و ساز architecture and construction ، فرآیند انرژی و فرآورده های نفتی petroleum و خدمات. با شرکت در کلاس و دوره آموزش نرم افزار کتیا از قابلیت های نرم افزار CATIA استفاده نمایید.

آموزش سیویل تری دی AutoCAD Civil 3D

نرم افزار سیویل تری دی یک نرم افزار حرفه ای در زمینه نقشه برداری ، راه سازی و کارتوگرافی بوده و نقطه عطفی در صنعت نرم افزارهای نقشه برداری میباشد. نرم افزار Civil 3D ویژه مهندسین عمران ، مهندسی شهرسازی ، نقشه کشی، نقشه برداری و توپوگرافی می باشد. در تمامی کشورهای پیشرفته از نرم افزار اتوکد سیویل تری دی به منظور مدل سازی اطلاعاتی ، تجزیه و تحلیل جغرافیایی و زمین شناسی ، مکان یابی جهانی GPS و تدوین پروژه های طراحی راه ها ، راه سازی ، مسیرهای حمل و نقل ، آنالیز جاده از لحاظ تحلیل توفان، سیل و بلایای طبیعی ، تونل و دهلیز ، پل ها ، مسیرها و جاده های احداث شده بر روی آب، کانال کشی و انتقال آب تا جمع آوری پسماند فاضلاب و هدایت آبهای سطحی حاصل از بارش و فاضلاب ، طراحی لوله کشی ها ، طراحی لوله های انتقال نفت و گاز و دیگر پروژه های عمرانی و شهرسازی استفاده می شود. نرم افزار Civil 3D دارای ابزارهای ساخت خودکار نقشه های قابل استفاده در نرم افزار اتوکد و امکان خروجی گرفتن بسیار با کیفیت مدل سه بعدی جهت استفاده در نرم افزار تری دی مکس میباشد. آموزش نرم افزار سیویل تری دی به شما کمک می کند تا سریعا آنرا فرا گرفته و استفاده نمایید.

آموزش نرم افزار رویت Revit Architecture

نرم افزار اتودسک رویت Autodesk Revit نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان است که برای استفاده مهندسی معماری، مهندسی عمران و تاسیسات کاربرد دارد. و برای مدلسازی سه بعدی و ترسیم جزئیات ساختمانی کاربرد دارد. کار با نرم افزار رویت ساده و لذت بخش است. شما با یادگیری نرم افزار Revit کاملا بی نیاز از نرم افزار هایی مثل اتوکد AutoCAD یا تری دی مکس 3D max میشوید. رقیب اصلی نرم افزار رویت در بازار تکلا استراکچرز و آرشیتکچرال دسکتاپ می‌باشد. نرم افزار رویت دارای سه نسخه رویت معماری، رویت عمران و رویت تاسیسات است. نرم افزار رویت قابلیت ارتباط با دیگر نرم‌افزارهای BIM از طریق IFC و نیز اتوکد , 3Dmax را دارد. ماژول های نرم افزار رویت شامل Revit Architecture و Revit Structure و Revit MEP میباشد. رویت نرم افزاری محصول شرکت AutoDesk است. و نزدیک ترین نرم افزار به AutoCAD است. و درواقع ترکیبی است از اتوکد و تری دی مکس. با آموزش نرم افزار رویت میتوانید نقشه بکشید، سه بعدی کنید، متریال بدهید و رندر بگیرید. همچنین پروژه متره و برآورد با Revit براحتی انجام پذیر است. با توجه به شیوه استفاده از نرم افزارهای مشابه مانند اتوکد Autocad و تری دی مکس 3Dsmax کم رنگ شده و نرم افزارهای قدرتمند BIM نظیر نرم افزار رویت REVIT یا آرشیکد Archicad جایگزین خواهد شد.

آموزش نرم افزار سالیدورک Solidworks

نرم افزار سالیدورک یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی سه بعدی مکانیکی است. که به منظور طراحی قطعات مکانیکی دارای قابلیت طراحی در محیط ترسیم Drawing ، محیط اسمبلی Assembly و محیط پارت Part می باشد. نرم افزار سالیدورک با تولید جی کد G-Code می تواند به دستگاه های تراشکاری CNC متصل شود تا قطعه مورد نظر ساخته شود. در نرم افزار Solidwork بخش های مجزایی برای مدل سازی و عملیات ورق کاری ، جوش کاری ، ریخته گری ، قالب سازی ، تزریق پلاستیک ، جوش دادن قطعات و همچنین تحلیل تنش و مدلسازی رفتار و مقاومت قطعه تحت بارگذاری های گوناگون وجود دارد. نرم افزار Solidwork را مهندسین و دانشجویان رشته مهندسی صنایع ، مهندسی مکانیک ، نقشه کشی و طراحی صنعتی مورد استفاده قرار می دهند. کلاس و دوره آموزش نرم افزار سالیدورک ویژه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ساخت و تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات، شرکت های قطعه ساز خودرو و ماشین آلات ، رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک و کلیه علاقمندان میباشد.

آموزش نرم افزار آرتکم ArtCAM CNC

نرم افزار آرت کم نرم افزاری است بسیار قدرتمند و منحصر بفرد است. با نرم افزار ArtCAM به راحتی میتوانید طرح ها و تصاویر دلخواه خود را در کوتاه ترین زمان برای تولید با دستگاه ها و ماشین های CNC آماده کنید. برای طراحی مدل های هنری CNC ، بهترین نرم افزار آرتکم ArtCAM میباشد. نرم افزار آرتکم قادر به ارائه خروجی هایی با مقیاس بسیار دقیق برای ماشین کاری و دستگاههای CNC است. یادگیری یک نرم افزار طراحی CAD/CAM برای دارندگان دستگاه CNC ضروری است. بطور کلی دستگاههای سی ان سی چوب در دو نوع اصلی بکار میروند. نوع اول: دستگاههای کوچک و متوسط جهت کار بر روی دربهای ساختمانی ، دکوراسیون داخلی و کارهای تزیینی. نوع دوم: دستگاههای بزرگ جهت تولید مبلمان ، دستگاههای چند هد و منبتکاری. شرکت در کلاس آموزش نرم افزار آرتکم برای نمونه سازی مدلها در بسیاری از صنایع نظیر ساخت علامتها ، نجاری ، قالب سازی ، حکاکی ، برجسته کاری‌های سه بعدی ، ضرب سکه ، طراحی جواهرات و غیره را در اختیار کاربران قرار میدهد. تا در تولید با کیفیت بسیار بالا در صنعت چوب تزئینی مسلط شوند.

آموزش نرم افزار پاورمیل PowerMILL

نرم افزار پاورمیل Powermill یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای ساخت به کمک کامپیوتر یا CAM می باشد. نرم افزار Powermill جهت تهیه مسیر حرکت ابزار در دستگاههای CNC و ماشینکاری PowerMILL Machining کاربرد دارد. پاورمیل نرم افزاری است که در صنایع صنعتی گوناگونی مانند قطعه سازی ، قالب سازی ، خودروسازی و هوافضا مورد استفاده قرار می گیرد. در آموزشگاه پاورمیل با استراتژیهای مختلف ماشین کاری مانند خشن کاری ، پرداخت کاری معمولی یا سرعت بالا (High Speed Machining) و تکنیکها و ابزارهای تعریف شده فوق العاده و پوشش دهی گسترده در برداشتن عظیمی از دستگاههای CNC معمولی و پیشرفته (تا پنج محور کاری 5-Axis CAM) میتوانید بهترین مسیر را جهت حرکت ابزار روی قطعه کار تعیین نمایید. نتیجه هوشمندی نرم افزار پاورمیل کاهش زمان ماشینکاری، بهبود کیفیت سطح ماشینکاری و در نهایت کاهش هزینه با بالاترین راندمان کاری می‌باشد. در دوره آموزش نرم افزار PowerMILL آموزش حرفه ای برنامه نویسی فرز CNC جهت تولید جی کد G-Code امکان پذیر است.

آموزش نرم افزار متلب Matlab

نرم افزار متلب برای کسانی که با محاسبات عددی، و جبر خطی سر و کار دارند تهیه شده است. نرم افزار MATLAB با زبان برنامه C و C++ و زبان برنامه نویسی جاوا JAVA نوشته شده است. آموزش نرم افزار متلب matlab کدنویسی و اصول برنامه نویسی در آن ساده است. استفاده از توابع متلب برای نمایش داده ها بسیار راحت و لذت بخش است. نرم افزار Matlab برای رشته های مختلف از جمله مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی مخابرات ، مهندسی صنایع ، مهندسی عمران ، مهندسی شیمی و... کاربرد بسیاری دارد. کاربردهای نرم افزار متلب در محاسبات مهندسی مخابرات ، شبیه سازی سامانه ها ، محاسبات مهندسی کنترل و تخمین سیستم ها ، محاسبات عددی ، محاسبات فازی ، محاسبات آمار و احتمالات ، جمع آوری داده ها ، محاسبات شبکه های عصبی ، محاسبات پردازش تصویر ، محاسبات پردازش صوت ، محاسبات سیمبولیک ، محاسبات سامانه های بی درنگ و... میباشد. منبع

whatsapp