آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاه کامپیوتر پایا, بهترین آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران,آموزشگاههای برتر,لیست آموزشگاههای کامپیوتر,وب سایت آموزشگاه كامپيوتر,مجتمع فنی
Fa Ar En

آموزشگاه آموزش برنامه نویسی Swift و بازی سازی با سوئیفت Swift Programming - iOS Game Developer Swift

آموزش برنامه نویسی Swift و بازی سازی با سوئیفت

Swift Programming - iOS Game Developer Swift

دوره کامل آموزش برنامه نویسی سوئیفت

The Complete Swift Developer Course Training

آموزش دوره برنامه نویسی سوئیفت Swift بدون پیشنیاز میباشد.


سرفصل دوره آموزش برنامه نویسی سویفت از مقدماتی تا پیشرفته:

The complete Course of Swift Developer - Beginner to Advanced:

1- CODING ESSENTIALS & PLAYGROUND BASICS
2- VARIABLES & CONSTANTS
3- NUMERIC TYPES & OPERATIONS
4- STRINGS
5- MAKING DECISIONS
6- REPEATING STEPS
7- FUNCTIONS
8- CLOSURES
9- OPTIONALS
10- ARRAYS
11- DICTIONARIES
12- SETS
13- STRUCTURES
14- CLASSES
15- ADVANCED CLASSES
16- ENUMERATIONS
17- PROPERTIES
18- METHODS
19- PROTOCOLS
20- PROTOCOL ORIENTED PROGRAMMING
21- ERROR HANDLING
22- GENERICS & FUNCTIONAL PROGRAMMING

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا در آموزشگاه کامپیوتر پایا Java Programming Training

دوره کامل آموزش بازی سازی دو بعدی با سویفت

The complete iOS Game Developer Course With Swift Training: Build 2d Games

پیش نیاز دوره آموزش بازی سازی دو بعدی با سویفت: یادگیری دوره کامل برنامه نویسی سویفت از مقدماتی تا پیشرفته
Prerequisite: The Complete Swift Developer Course Beginner to Advanced


سرفصل دوره آموزش بازی سازی دو بعدی با سویفت:

The complete Course of iOS Game Developer With Swift Build 2d Games:

1- SPRITES
2- MANUAL MOVEMENT
3- ACTIONS
4- SCENES
5- CAMERA
6- LABELS
7- BEGINNING TV OS
8- SCENE EDITOR
9- BEGINNING PHYSICS
10- INTERMEDIATE PHYSICS
11- ADVANCED PHYSICS
12- CROP, VIDEO AND SHAPE NODES
13- INTERMEDIATE TV OS
14- MAKING DROP CHARGE
15- STATE MACHINES
16- PARTICLE SYSTEMS
17- JUICE UP YOUR GAME
18- GAMEPLAY KIT
19- ADVANCED TOPICS
20- BONUS
21- BUILD A FLAPPY BIRD GAME CLONE
22- BUILD A LUCKY BALLON GAME CLONE

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا در آموزشگاه کامپیوتر پایا Java Programming Training

دوره کامل آموزش بازی سازی سه بعدی با سویفت

The complete iOS Game Developer Course With Swift Training: Build 3d Games

پیش نیاز دوره آموزش بازی سازی سه بعدی با سویفت: یادگیری برنامه نویسی سویفت از مقدماتی تا پیشرفته و دوره کامل آموزش بازی سازی دو بعدی با سویفت
prerequisite: The complete iOS Game Developer Course With Swift: Build 2d Games


سرفصل دوره آموزش بازی سازی سه بعدی با سویفت:

The complete Course of iOS Game Developer With Swift Build 3d Games:

1- SCENES
2- NODES
3- PHYSICS
4- RENDER LOOP
5- PARTICLE SYSTEMS
6- THE SCENE KIT EDITOR
7- CAMERAS
8- LIGHTS
9- PRIMITIVES
10- BASIC COLLISION DETECTION
11- MATERIALS
12- REFERENCE NODES
13- SHADOWS
14- INTERMEDIATE COLLISION DETECTION
15- MOTION CONTROL
16- TRANSITIONS
17- ADVANCED SCENE CREATION
18- ACTIONS
19- ADVANCED COLLISION DETECTION
20- AUDIO

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا در آموزشگاه کامپیوتر پایا Java Programming Training
آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایاتلفن تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاکانال تلگرام آموزشگاه پایا
مرکز آموزش های تخصصی پایا برگزار کننده دوره های آموزش کاربردی و تضمینی و مهارت های ویژه مشاغل
Top Computer Training School & IT Academy | in Iran , Tehran | Computer Skills Training | Computer tutorials | IT tutorials | Computer institute | Amoozeshgah Computer Paya
All Right Reserved 2005 - 2015- Designed by Institute of Computer PAYA -  Parviz Tariveh   email: info@PayaIT.com
تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاآموزشگاه کامپیوتر پایا