آموزش برنامه نویسی سوئیفت Swift

share-desktop share-mobile

آموزش برنامه نویسی سوئیفت Swift programming

آموزش برنامه نویسی سوئیفت

آموزش دوره برنامه نویسی Swift بدون پیشنیاز است. منبع: آموزشگاه کامپیوتر پایا

سرفصل دوره آموزش برنامه نویسی سوئیفت Swift از مقدماتی تا پیشرفته:

Swift Development Course (Beginner to Advanced)

 • 1- CODING ESSENTIALS & PLAYGROUND BASICS
 • 2- VARIABLES & CONSTANTS
 • 3- NUMERIC TYPES & OPERATIONS
 • 4- STRINGS
 • 5- MAKING DECISIONS
 • 6- REPEATING STEPS
 • 7- FUNCTIONS
 • 8- CLOSURES
 • 9- OPTIONALS
 • 10- ARRAYS
 • 11- DICTIONARIES
 • 12- SETS
 • 13- STRUCTURES
 • 14- CLASSES
 • 15- ADVANCED CLASSES
 • 16- ENUMERATIONS
 • 17- PROPERTIES
 • 18- METHODS
 • 19- PROTOCOLS
 • 20- PROTOCOL ORIENTED PROGRAMMING
 • 21- ERROR HANDLING
 • 22- GENERICS & FUNCTIONAL PROGRAMMING

آموزش بازی سازی دو بعدی با سوئیفت

پیش نیاز دوره آموزش بازی سازی دو بعدی با سوئیفت: یادگیری و آموزش برنامه نویسی سوئیفت از مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل دوره آموزش بازی سازی دو بعدی با سوییفت:

iOS Game Development with Swift Build 2D Games

 • 1- SPRITES
 • 2- MANUAL MOVEMENT
 • 3- ACTIONS
 • 4- SCENES
 • 5- CAMERA
 • 6- LABELS
 • 7- BEGINNING TV OS
 • 8- SCENE EDITOR
 • 9- BEGINNING PHYSICS
 • 10- INTERMEDIATE PHYSICS
 • 11- ADVANCED PHYSICS
 • 12- CROP, VIDEO AND SHAPE NODES
 • 13- INTERMEDIATE TV OS
 • 14- MAKING DROP CHARGE
 • 15- STATE MACHINES
 • 16- PARTICLE SYSTEMS
 • 17- JUICE UP YOUR GAME
 • 18- GAMEPLAY KIT
 • 19- ADVANCED TOPICS
 • 20- BONUS
 • 21- BUILD A FLAPPY BIRD GAME CLONE
 • 22- BUILD A LUCKY BALLON GAME CLONE

آموزش بازی سازی سه بعدی با سوئیفت

پیش نیاز دوره آموزش بازی سازی سه بعدی با سوئیفت: یادگیری برنامه نویسی سوئیفت از مقدماتی تا پیشرفته و دوره آموزش بازی سازی دو بعدی با سوئیفت

سرفصل دوره آموزش بازی سازی سه بعدی با سوییفت:

iOS Game Development with Swift Build 3D Games

 • 1- SCENES
 • 2- NODES
 • 3- PHYSICS
 • 4- RENDER LOOP
 • 5- PARTICLE SYSTEMS
 • 6- THE SCENE KIT EDITOR
 • 7- CAMERAS
 • 8- LIGHTS
 • 9- PRIMITIVES
 • 10- BASIC COLLISION DETECTION
 • 11- MATERIALS
 • 12- REFERENCE NODES
 • 13- SHADOWS
 • 14- INTERMEDIATE COLLISION DETECTION
 • 15- MOTION CONTROL
 • 16- TRANSITIONS
 • 17- ADVANCED SCENE CREATION
 • 18- ACTIONS
 • 19- ADVANCED COLLISION DETECTION
 • 20- AUDIO
نمونه مدرک فنی و حرفه ای بدون آزمون

ارائه ضمانت رضایت مشتری از خدمات آموزشی، توسط مدیریت موسسه

ارائه خدمات آموزشی رایگان پس از اتمام دوره با اهدای کارت گارانتی و پشتیبانی آموزشی

ارائه کارت تخفیف ویژه، قابل انتقال به غیر

ارائه تخفیفات متنوع شهریه توسط واحد ثبت نام

ارائه پذیرایی رایگان در طول دوره آموزشی

ارائه کارنامه در طول دوره، ارائه گواهینامه پایان دوره، اهدای جوایز و لوح تقدیر

اهدای ابزار و ملزومات آموزشی و کمک آموزشی به دانشجویان بصورت رایگان

مجهز به امکانات و سیستمهای کمک آموزشی Smart TV, Free Internet Wi-FI, Data Projector ,Laptop و..

امکان ارائه دوره بازآموزی رایگان (Retraining)

امکان کارآموزی و کارورزی رایگان دوره های عملی و کاربردی در محل موسسه و یا معرفی به سازمانها و ...

ضمانت رضایتمندی

تماس با ما

تماس با ما

لینک ثبت نام دوره آموزشی

لینک ثبت نام دوره آموزشی

آموزش برنامه نویسی سوئیفت | آموزش برنامه نویسی Swift | آموزش بازی سازی دوبعدی با سوئیفت | آموزش بازی سازی سه بعدی با سوئیفت | آموزش برنامه نویسی سوئیفت Swift در تهران | معرفی برنامه نویسی سوئیفت Swift چیست؟

whatsapp