آموزش برنامه نویسی iOS با Swift

share-desktop share-mobile

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift

آموزش زبان برنامه نویسی ios با swift

آموزش دوره برنامه نویسی آی او اس با سوییفت بدون پیشنیاز است. منبع: آموزشگاه کامپیوتر پایا

سرفصل دوره آموزش برنامه نویسی iOS با swift از مقدماتی تا پیشرفته:

iOS Development with Swift

Beginning Course of ios Developer with Swift:

 • 1- GETTING STARTED
 • 2- TO DO APP
 • 3- FIND THE LOCATIONS APP
 • 4- STORE APP
 • 5- TABLES DATA
 • 6- WEB REQUESTS POKEDEX
 • 7- BUILDING A SOCIAL NETWORK WITH FIREBASE

Intermediate Course of ios Developer with Swift:

 • 1- YOUR FIRST CORE DATA APP
 • 2- NSMANAGEDOBJECT SUBCLASSES
 • 3- THE COREDATA STACK
 • 4- INTERMEDIATE FETCHING
 • 5- NSFETCHEDRESULTSCONTROLLER
 • 6- VERSIONING AND MIGRATION
 • 7- SYNCING WITH ICLOUD
 • 8- UNIT TESTING
 • 9- MEASURING AND BOOSTING PERFORMANCE
 • 10- MULTIPLE MANAGED OBJECT CONTEXT
 • 11- HOW TO WORK WITH SQLITE DATA BASE
 • 12- BECOME A MASTER IN TABLEVIEWS AND COLLECTIONS VIEWS

Advanced Course of ios Developer with Swift:

 • 1- SWIFT 2
 • 2- INTRODUCING APP SEARCH
 • 3- YOUR APP ON THE WEB
 • 4- APP THINING
 • 5- MULTITASKING
 • 6- 3D TOUCH
 • 7- UISTACKVIEW & AUTOLAYOUT CHANGES
 • 8- INTERMEDIATE UISTACKVIEW
 • 9- WHAT’S NEW IN STORYBOARDS?
 • 10- CUSTOM SEGUES
 • 11- UIKIT DYNAMICS
 • 12- CONTACTS
 • 13- TESTING
 • 14- LOCATION AND MAPPING
 • 15- WHAT’S NEW IN XCODE?

آموزش زبان برنامه نویسی iOS Objective-C

آموزش دوره برنامه نویسی ای او اس آبجکتیو سی بدون پیشنیاز است. منبع: آموزشگاه کامپیوتر پایا

سرفصل دوره آموزش برنامه نویسی iOS Objective-C از مقدماتی تا پیشرفته:

iOS Development Objective-C

Beginning Course of Java Developer with Objective-C :

 • 1- GETTING STARTED
 • 2- TO DO APP
 • 3- FIND THE LOCATIONS APP
 • 4- STORE APP
 • 5- TABLES DATA
 • 6- WEB REQUESTS POKEDEX
 • 7- BUILDING A SOCIAL NETWORK WITH FIREBASE

Intermediate Course of Java Developer with Objective-C :

 • 1- YOUR FIRST CORE DATA APP
 • 2- NSMANAGEDOBJECT SUBCLASSES
 • 3- THE COREDATA STACK
 • 4- INTERMEDIATE FETCHING
 • 5- NSFetchedResultsController
 • 6- VERSIONING AND MIGRATION
 • 7- SYNCING WITH ICLOUD
 • 8- UNIT TESTING
 • 9- MEASURING AND BOOSTING PERFORMANCE
 • 10- MULTIPLE MANAGED OBJECT CONTEXT
 • 11- HOW TO WORK WITH SQLITE DATA BASE
 • 12- BECOME A MASTER IN TABLEVIEWS AND COLLECTIONS VIEWS

Advanced Course of Java Developer with Objective-C :

 • 1- OBJECTIVE - C
 • 2- INTRODUCING APP SEARCH
 • 3- YOUR APP ON THE WEB
 • 4- APP THINING
 • 5- MULTITASKING
 • 6- 3D TOUCH
 • 7- UISTACKVIEW & AUTOLAYOUT CHANGES
 • 8- INTERMEDIATE UISTACKVIEW
 • 9- WHAT’S NEW IN STORYBOARDS?
 • 10- CUSTOM SEGUES
 • 11- UIKIT DYNAMICS
 • 12- CONTACTS
 • 13- TESTING
 • 14- LOCATION AND MAPPING
 • 15- WHAT’S NEW IN XCODE?
نمونه مدرک فنی و حرفه ای بدون آزمون

ارائه ضمانت رضایت مشتری از خدمات آموزشی، توسط مدیریت موسسه

ارائه خدمات آموزشی رایگان پس از اتمام دوره با اهدای کارت گارانتی و پشتیبانی آموزشی

ارائه کارت تخفیف ویژه، قابل انتقال به غیر

ارائه تخفیفات متنوع شهریه توسط واحد ثبت نام

ارائه پذیرایی رایگان در طول دوره آموزشی

ارائه کارنامه در طول دوره، ارائه گواهینامه پایان دوره، اهدای جوایز و لوح تقدیر

اهدای ابزار و ملزومات آموزشی و کمک آموزشی به دانشجویان بصورت رایگان

مجهز به امکانات و سیستمهای کمک آموزشی Smart TV, Free Internet Wi-FI, Data Projector ,Laptop و..

امکان ارائه دوره بازآموزی رایگان (Retraining)

امکان کارآموزی و کارورزی رایگان دوره های عملی و کاربردی در محل موسسه و یا معرفی به سازمانها و ...

ضمانت رضایتمندی

تماس با ما

تماس با ما

لینک ثبت نام دوره آموزشی

لینک ثبت نام دوره آموزشی

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift| آموزش برنامه نویسی آی او اس با سوئیفت | آموزش زبان برنامه نویسی ios با swift| آموزش زبان برنامه نویسی iOS Objective-C| آموزش ios| آموزشگاه ios| آموزشگاه Swift | iOS Development with Swift | iOS Development Objective-C

whatsapp