لیست اساتید برتر آموزشگاه کامپیوتر پایا

روحی
نام استاد: آقای مهندس روحی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: طراحی وب سایت-ICDL
ظهیری
نام استاد: آقای مهندس ظهیری
تحصیلات: کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
مدرس دوره: Network+ , CCNA , ICDL
اسکندرزاده
نام استاد: آقای مهندس اسکندرزاده
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: شبکه
حیدری نژاد
نام استاد: خانم مهندس حیدری نژاد
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: C,C++ , JAVA , Matlab
زمان زاده
نام استاد: آقای مهندس زمان زاده
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: برنامه نویسی فرترن Fortran
نوذری پاک
نام استاد: آقای مهندس نوذری پاک
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق
مدرس دوره: MATLAB , C++ , C# , Python
کیا
نام استاد: آقای مهندس کیا
تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مدرس دوره: ASP-SQL-JAVA
پیامی
نام استاد: آقای مهندس پیامی
تحصیلات: کارشناسی گرافیک
مدرس دوره: فتوشاپ و کورل دراو
قلی خانی
نام استاد: آقای مهندس قلی خانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد سیستم های کامپیوتری
مدرس دوره: ICDL - سخت افزار
جلالی
نام استاد: آقای مهندس جلالی
تحصیلات: کارشناسی معماری
مدرس دوره: AutoCad-3DMax-VRay-MentalRay
مدنی
نام استاد: آقای مهندس مدنی
تحصیلات: کارشنای مهندسی مکانیک
مدرس دوره: Catia - Solidwork
حشمتی
نام استاد: آقای مهندس حشمتی
تحصیلات: کارشناسی ارشد متالورژی
مدرس دوره: Catia - Solidworks - Autocad - Abaqus
حاجوی
نام استاد: آقای مهندس حاجوی
تحصیلات: کارشناس ارشد کامپیوتر
مدرس دوره: پایتون - SQL
عطیفه پور
نام استاد: آقای مهندس عطیفه پور
تحصیلات:
مدرس دوره: گرافیک
عابدینی
نام استاد: آقای مهندس عابدینی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: ASP.net , PHP , طراحی وب سایت
تریوه
نام استاد: آقای دکتر تریوه
تحصیلات: دکترای مدیریت-کارشناسی ارشد IT
مدرس دوره: سرگروه اساتید
حبیبی
نام استاد: خانم مهندس حبیبی
تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار
مدرس دوره: C++-C#-Sql-ICDL-Photoshop
رحمت
نام استاد: آقای مهندس رحمت
تحصیلات: کارشناسی معماری
مدرس دوره: Rhino - VRay
رضایی
نام استاد: آقای مهندس رضایی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی سخت افزار
مدرس دوره: Network+ , CCNA , CCNP
آرین نژاد
نام استاد: آقای مهندس آرین نژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: C#-SQL-JAVA-MVC-ASP-Android
حداد
نام استاد: آقای مهندس حداد
تحصیلات: کارشناسی مهندسی سخت افزار
مدرس دوره: MCITP-Network+-CCNA-Python
زارع هنجی
نام استاد: آقای مهندس زارع هنجی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی سخت افزار
مدرس دوره: MCITP - MCSE - CCNA
محمدپور
نام استاد: خانم مهندس محمدپور
تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار
مدرس دوره: C++ - ICDL
افشار
نام استاد: آقای مهندس افشار
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: net+-mcitp-Mikrotik
احمدی
نام استاد: خانم مهندس احمدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مدرس دوره: Catia - Solidworks - Matlab
طالب پور
نام استاد: آقای مهندس طالب پور
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: طراحی وب سایت
بگوردی
نام استاد: آقای مهندس بگوردی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
مدرس دوره: cad - 3dmax - archicad - sketch up
بابایی
نام استاد: آقای مهندس بابایی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: شبکه و برنامه نویسی
نبی زاده
نام استاد: آقای مهندس نبی زاده
تحصیلات:
مدرس دوره: اتوکد معماری
ملک لی
نام استاد: آقای مهندس ملک لی
تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار
مدرس دوره: C++ , HTML , Android
طاهری
نام استاد: آقای مهندس طاهری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: طراحی وب
نفری
نام استاد: آقای مهندس نفری
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مدرس دوره: CATIA - Solidwork - AutoCAD
محسنی
نام استاد: آقای مهندس محسنی
تحصیلات: کارشناسی معماری
مدرس دوره: AutoCad-3DMax-VRay
اصفهانی
نام استاد: آقای مهندس اصفهانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار
مدرس دوره: Network+ , CCNA , MCSE
قبادی
نام استاد: آقای مهندس قبادی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: Net+CCNA-MCSE,A-Linux-CEH-Mikrotik-Web pentest
حمزه ئیان
نام استاد: استاد حمزه ئیان
تحصیلات: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی-کارشناسی ارشد مدیریت
مدرس دوره: گردشگری و هتلداری
شوشتری
نام استاد: خانم مهندس شوشتری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: ICDL - Python - PHP - Wordpress
کسب کار
نام استاد: آقای مهندس کسب کار
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
مدرس دوره: طراحی وب سایت - سخت افزار - ICDL
نوبخت
نام استاد: آقای مهندس نوبخت
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: HTML, CSS, JavaScript, PHP, AJAX, SEO, MySQL
دارابی
نام استاد: آقای مهندس دارابی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق
مدرس دوره: نرم افزارهای مهندسی برق
محمدی
نام استاد: خانم مهندس محمدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مدرس دوره: ICDL-Photoshop-Corel-C++
حسینی
نام استاد: آقای مهندس حسینی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک
مدرس دوره: CATIA - Solidworks - AutoCAD
طاهری
نام استاد: آقای مهندس طاهری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری
مدرس دوره: Cad - 3dmax - vray
رضایی
نام استاد: آقای مهندس رضایی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد
مدرس دوره: Art Cam
قربانی
نام استاد: آقای مهندس قربانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مدرس دوره: Catia - Solidworks-Powermill
موسوی
نام استاد: خانم مهندس موسوی
تحصیلات: کارشناسی گرافیک
مدرس دوره: Photoshop - Indesign - illustrator
سخاوند
نام استاد: خانم مهندس سخاوند
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: ICDL
خاوئی
نام استاد: آقای مهندس خاوئی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی سخت افزار
مدرس دوره: شبکه
پرهیزکاری
نام استاد: آقای مهندس پرهیزکاری
تحصیلات: کارشناسی طراحی
مدرس دوره: Art Cam - آرتکم
انصاری
نام استاد: آقای مهندس انصاری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری
مدرس دوره: ArtCAM - AutoCAD - CNC
پرتوی
نام استاد: آقای مهندس پرتوی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: 3DMax - VRay - Rhino - Maya
امیری
نام استاد: خانم مهندس امیری
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
مدرس دوره: مهارت های ارتباطی
احمدی
نام استاد: خانم مهندس احمدی
تحصیلات: کارشناسی طراحی و چاپ
مدرس دوره: AutoCAD-Corel
صدقی قاسمی
نام استاد: آقای مهندس صدقی قاسمی
تحصیلات: کارشناس شبکه
مدرس دوره: ICDL - سخت افزار
رضوی
نام استاد: آقای مهندس رضوی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: PHP-jquery-C
مظاهری
نام استاد: آقای مهندس مظاهری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: ICDL - Photoshop - illustrator - پریمیر
جوشن
نام استاد: آقای مهندس جوشن
تحصیلات: کارشناسی ارشد گرافیک
مدرس دوره: 3D MAX - Vray
خوش طینت
نام استاد: خانم مهندس خوش طینت
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: Rhino-VRay
مسقدی
نام استاد: آقای مهندس مسقدی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: VB - C# - web - PHP - ASP - jquery
گالستان
نام استاد: آقای مهندس گالستان
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: Full Stack Developer فول استک
نوری
نام استاد: آقای مهندس نوری
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: ASP.NET, C#.Net, SQL server
عبادی
نام استاد: خانم مهندس عبادی
تحصیلات:
مدرس دوره: ICDL - Corel - indesign - CAD
تسلیمی پور
نام استاد: آقای مهندس تسلیمی پور
تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مدرس دوره: ICDL
شادمهری
نام استاد: آقای مهندس شادمهری
تحصیلات: کارشناسی ارشد گرافیک
مدرس دوره: افترافکت - پریمیر - انیمیشن
پورحسن
نام استاد: آقای مهندس پورحسن
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: Wordpress - Joomla - React
روکی
نام استاد: آقای مهندس روکی
تحصیلات:
مدرس دوره: 3Dmax - Vray - Mentalray
محرابی
نام استاد: آقای مهندس محرابی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: شبکه - سخت افزار
موسوی
نام استاد: آقای مهندس موسوی
تحصیلات: کارشناسی ارشد نقشه برداری
مدرس دوره: Civil 3D - AutoCAD
بروشان
نام استاد: خانم مهندس بروشان
تحصیلات: کارشناسی ارشد هنر
مدرس دوره: ICDL-Photoshop-Corel-Indesign-Illustrator
معتمد
نام استاد: آقای مهندس معتمد
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: ASP.NET C#.net , SQL server
جعفری
نام استاد: آقای مهندس جعفری
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مدرس دوره: Auto CAD - Revit - VRay
تنها
نام استاد: خانم مهندس تنها
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: C++
حسنی
نام استاد: آقای مهندس حسنی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی سخت افزار
مدرس دوره: شبكه - سخت افزار
معتقد
نام استاد: آقای مهندس معتقد
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرس دوره: برنامه نویسی
مردانی
نام استاد: آقای مهندس مردانی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: Net+-MCSE-ICDL
کردتبار
نام استاد: خانم مهندس کردتبار
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
مدرس دوره: Android - Wordpress - برنامه نویسی
فرحزادی
نام استاد: خانم مهندس فرحزادی
تحصیلات: کارشناسی معماری
مدرس دوره: Rhino - Vray

لیست اساتید برتر آموزشگاه کامپیوتر پایا|استاد کامپیوتر|مدرس کامپیوتر|مدرس آموزشگاه|آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران

whatsapp