ورود کارآموزان آزمون فنی و حرفه ای

کدملی
موبایل
جمعه 1403/03/25 ساعت:

این صفحه جهت ورود کارآموزان آزمون فنی و حرفه ای (فقط مجتمع فنی و حرفه ای پایا) برای اطلاع از تاریخ و مکان آزمون کتبی (تئوری) ، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ، مشاهده نمره و نتیجه آزمون کتبی (تئوری) ، تاریخ و محل آزمون عملی ، مشاهده نتیجه آزمون عملی ، مکان آزمون عملی مجدد ، مشاهده نتایج آزمون ، دریافت گواهینامه فنی حرفه ای و استعلام گواهینامه فنی حرفه ای میباشد.

whatsapp