جستجوی دوره آموزشی

آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: 1402/02/05
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
مدت دوره: 30 جلسه (4 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 5,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 5,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: 1402/01/27
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 30 جلسه (4 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 5,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 5,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: 1402/01/19
روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
مدت دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 5,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 5,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش منشیگری حرفه ای و مسئول دفتری
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 13 تا 16
مدت دوره: 4 هفته (8 جلسه)
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فن بیان + مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16 تا 18
مدت دوره: 6 هفته
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی ++C
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14 الی 17
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اتوکد AutoCAD معماری
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,980,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,780,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,780,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فتوشاپ
تاریخ شروع: زمستان 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 15 تا 17
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 2,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,000,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی پایتون Python
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 19
مدت دوره: 10 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: 1402/01/19
روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: 1402/01/27
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 2,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش تری دی مکس طراحی داخلی
تاریخ شروع: زمستان 1400
روزهای برگزاری: دوشنبه - چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 3,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,850,000 تومان
آموزشگاه پایا
اولین 1 2 3 4 5 6 7 آخرین 
whatsapp