جستجوی دوره آموزشی

آموزش طراحی وب سایت دوره کامل
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه - چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 17
مدت دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 5,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره کامل
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: شنبه - چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10 الی 11:30
مدت دوره: 30 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 6,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 5,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش منشیگری حرفه ای و مسئول دفتری
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14 تا 17
مدت دوره: 4 هفته
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,095,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 995,000 تومان
پرداخت نهایی: 995,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فن بیان + مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 6 هفته
نحوه تشکیل: کارگاه عملی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,595,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,495,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,495,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی ++C
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14 الی 17
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 1,680,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 100000 تومان
شهریه نهایی: 1,580,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,580,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اتوکد AutoCAD معماری
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,980,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,780,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,780,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فتوشاپ
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
ساعت برگزاری: 15 تا 17
مدت دوره: 1/5 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 2,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,000,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی پایتون Python
تاریخ شروع: زمستان 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 19:30
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL ویژه نوجوانان
تاریخ شروع: تابستان 1401
روزهای برگزاری: فرد
ساعت برگزاری: 10 تا 12
مدت دوره: 11 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 1,780,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,680,000 تومان
پرداخت نهایی: 1,680,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL عملی کاربری
تاریخ شروع: زمستان 1401
روزهای برگزاری: شنبه - دوشنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,050,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 100٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش تری دی مکس طراحی داخلی
تاریخ شروع: زمستان 1400
روزهای برگزاری: دوشنبه - چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 2 ماه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 3,180,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,850,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش آرتکم ArtCAM CNC
تاریخ شروع: بهار 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 10 تا 13
مدت دوره: 1 ماه
نحوه تشکیل: نیمه خصوصی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 3,150,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف : 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,950,000 تومان
آموزشگاه پایا
اولین 1 2 3 4 5 6 7 آخرین 
whatsapp