جستجوی دوره آموزشی

آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: خصوصی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: خرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه (2 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش طراحی وب سایت دوره جامع
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:30 تا 20
مدت دوره: 15 جلسه (2 ماه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 8,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 7,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش منشیگری حرفه ای و مسئول دفتری
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 13 تا 16
مدت دوره: 4 هفته (8 جلسه)
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فن بیان + مهارت های ارتباطی (ویژه کودکان و نوجوانان)
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10 تا 12
مدت دوره: 3 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فن بیان و سخنوری + مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 3 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی ++C
تاریخ شروع: اسفند 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14 الی 17
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش اتوکد AutoCAD معماری
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 10 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش فتوشاپ
تاریخ شروع: اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 10 تا 12
مدت دوره: 7 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی پایتون Python
تاریخ شروع: خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 19
مدت دوره: 10 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز آموزشگاه:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش برنامه نویسی پایتون Python
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 15 تا 17
مدت دوره: 10 هفته
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 5,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
آموزش ICDL فنی و حرفه ای
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 15 جلسه
نحوه تشکیل: گروهی
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز آموزشگاه: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه پایا
اولین 1 2 3 4 5 6 7 8 آخرین 
whatsapp