نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

���������� ������������ ���������� ���������� Fortran,���������� ������������ ���������� ���������� Fortran

تاریخ شروع دوره: ��������������,��������������
نحوه تشکیل: ����������,����������
شهریه عادی: 40,500,004,050,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 200��000 ����������,����������: 200��000 ����������
شهریه نهایی: 38,500,003,850,000 تومان
whatsapp