نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

���������� ������������ �������� Net �� MCSA,���������� ������������ �������� Net �� MCSA

تاریخ شروع دوره: ��������������,��������������
نحوه تشکیل: ����������,����������
شهریه عادی: 61,500,006,150,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 300��000 ����������, ����������: 300��000 ����������
شهریه نهایی: 58,500,005,850,000 تومان
whatsapp