نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

���������� ������ ���������� �������� MATLAB,���������� ������ ���������� �������� MATLAB

تاریخ شروع دوره: ��������������,��������������
نحوه تشکیل: ���������� ,����������
شهریه عادی: 30,500,003,050,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 200��000 ���������� ,����������: 200��000 ����������
شهریه نهایی: 28,500,002,850,000 تومان
whatsapp