نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

دوره آموزش V-ray (ویژه مشاغل)

تاریخ شروع دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 2,150,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: تخفيف: 170٫000 تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
whatsapp