نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

دوره آموزش حرفه ای کتیا (ویژه مشاغل)

تاریخ شروع دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,150,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
whatsapp