نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

دوره آموزش حرفه ای کتیا (ویژه مشاغل)

تاریخ شروع دوره: تابستان ۱۳۹۹
نحوه تشکیل: گروهی
شهریه عادی: 1,570,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: تخفیف : 220000 تومان
شهریه نهایی: 1,350,000 تومان
whatsapp