نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

آموزش پاورمیل PowerMILL

تاریخ شروع دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 5,200,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: تخفيف: 350٫000 تومان
شهریه نهایی: 4,850,000 تومان
whatsapp