نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

آموزش نرم افزار آباکوس ABAQUS

تاریخ شروع دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,050,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: تخفيف: 200٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
whatsapp