نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

آموزش راینو Rhino حرفه ای ویژه مشاغل

تاریخ شروع دوره: اختیاری
نحوه تشکیل: خصوصی
شهریه عادی: 4,150,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: تخفيف: 300٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,850,000 تومان
whatsapp