استعلام گواهینامه آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا

استعلام گواهینامه

لطفا کد پیگیری مدرک (PID) خود را وارد کنید:
PID-code

به کلیه افرادی که در آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا، دوره آموزشی خود را به پایان رسانده و در آزمون های مربوطه (کتبی/عملی) موفق به کسب نمره قبولی شوند، مدرک معتبر آموزشی، همراه با کد پیگیری و استعلام (PID) اعطاء می گردد.

استعلام گواهینامه و مدرک معتبر آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا | استعلام مدرک | استعلام گواهینامه | تایید گواهینامه | صحت مدرک | Certificate Confirmation

whatsapp