کلیدهای میانبر ویندوز و کلیدهای میانبر میکروسافت آفیس Shortcut Keys

کلیدهای میانبر ویندوز

 • Windows + F : باز کردن صفحه جستجو
 • Ctrl + Windows + F : باز کردن صفحه جستجو برای یافتن کامپیوتر در شبکه
 • Windows + E : باز کردن برنامه Explorer
 • Windows + U : باز کردن پنجره Utility Manager
 • Windows + R : باز کردن پنجره Run
 • Windows : باز شدن منوی Start
 • Application : مانند کلیک راست روی آیتم انتخاب شده است.
 • Windows + D : پنجره Minimize, Restore
 • Windows + L : کار Switch کردن بین User ها در ویندوز
 • Windows + U + U : خاموش کردن کامپیوتر
 • Windows + U + R : راه اندازی مجدد کامپیوتر
 • Windows + U + S : بردن کامپیوتر در حالت Stand By
 • Windows + F1 : راهنما یا Help
 • کلید Esc : لغو عملیات در حال انجام
 • F1 : راهنما
 • F2 : در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری
 • F3 : جستجو
 • F4 : باز کردن لیست پایین رونده Address Bar
 • F5 : به روز آوری Refresh
 • F6 : مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.
 • F10 : پرش به منو های اصلی یک پنجره مثلFile, Edit, View,...
 • F11 : پنجره جاری را تمام صفحه می کند.
 • PrintScreen : در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنید.
 • Tab : بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند.
 • Space : در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد. مثل Page Down
 • BackSpace : در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود. (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اکسپلورر معادل Back است.
 • Home : رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور
 • End : رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور
 • PageUp : در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.
 • PageDown : در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

ترکیبات کلید Alt

 • Alt + A : باز کردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites
 • Alt + D : انتقال مکان نما به Address Bar
 • Alt + F4 : بستن پنجره جاری
 • Alt + Space Bar : معادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری
 • Alt + Esc : پیمایش بین پنجره های باز جاری
 • Alt + Tab سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری
 • Alt + BackSpace : در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
 • Alt + Home : در مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.
 • Alt + Right Arrow : معادل Forward در مرورگر ویندوز
 • Alt + Left Arrow : معادل Back در مرور گر ویندوز
 • Alt + Number : ترکیب کلید Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کاراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد. مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کاراکتر نمایش داده می شود: §
 • Alt + Enter : متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد.
 • Alt + PrintScreen : از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد.

ترکیبات کلید Shift

 • Shift + F10 : معادل راست کلیک
 • Shift + Del : پاک کردن کامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این که به سطل بازیافت انتقال یابد پاک می شود.
 • Shift + TAB : وارونه کاری که Tab انجام می دهد.
 • Shift + Insert : فراخوانی اطلاعات از حافظه کلیپبورد (Paste)

ترکیبات کلید اینترنت اکسپلورر

 • F1 : نمایش راهنمای مرورگر. در زمانی که پنجره ای باز باشد راهنمای مربوط به همان عنصر را نمایش میدهد.
 • F11 : جابجایی بین حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادی
 • TAB : حرکت بسمت جلو در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک
 • Shift + TAB : حرکت بسمت عقب در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک
 • ALT + HOME : رفتن به صفحه خانگی
 • ALT + Right Arrow : رفتن به صفحه بعدی
 • ALT + Left Arrow : رفتن به صفحه قبلی
 • Back Space : رفتن به صفحه قبلی
 • Shift + F10 : نمایش منوی آبشاری و میان بر برای یک لینک
 • Ctrl + TAB : انتقال بین فریم ها بسمت جلو
 • F6 : انتقال بین فریم ها بسمت جلو
 • Shift + Ctrl + TAB : انتقال بین فریم ها بسمت عقب
 • Up Arrow : حرکت صفحه بسمت ابتدای سند
 • Down Arrow : حرکت صفحه بسمت انتهای سند
 • Page Up : حرکت به سمت ابتدای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر نسبت به Up Arrow
 • Page Down : حرکت به سمت انتهای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر نسبت به Down Arrow
 • HOME : انتقال صفحه به ابتدای سند
 • END : انتقال صفحه به انتهای سند
 • Ctrl + F : نمایش پنجره جستجو برای صفحع جاری
 • F5 : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)
 • Ctrl + R : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)
 • Ctrl + F5 : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه (تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب یکسان باشد) مناسب برای صفحاتی که توسط ISPها cache می شوند.
 • ESC : متوقف نمودن عملیات دانلود در صفحه
 • Ctrl + O : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر
 • Ctrl + L : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر
 • Ctrl + N : باز نمودن یک صفحه مرورگر دیگر
 • Ctrl + W : بستن صفحه مرورگر جاری
 • Ctrl + S : ذخیره نمودن صفحه جاری
 • Ctrl + P : چاپ صفحه جاری
 • ENTER : فعال سازی لینک انتخاب شده
 • Ctrl + E : باز نمودن جستجو در نوار مرورگر
 • Ctrl + I : باز نمودن علایق(Favorites) در نوار مرورگر
 • Ctrl + H : باز نمودن سابقه (History) در نوار مرورگر
 • ALT + D : قرار دادن متن انتخاب شده در نوار آدرس
 • F4 : نمایش نوار آدرس سوابق
 • Ctrl + Left Arrow : در صورتی که این کلید را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت چپ (محلی که کاراکتر/قرار دارد) منتقل می گردد.
 • Ctrl + Right Arrow : در صورتی که این کلید را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست
 • بعدی سمت راست ( محلی که کاراکتر / قرار دارد ) منتقل می گردد.
 • CTRL + ENTER : در نوار آدرس با زدن این کلید رشته www. به اول متنی که در آدرس باز نوشته اید اضافه می گردد. همچنین رشته .com را به انتهای این رشته اضافه مینماید. مثلا: www.PayaIT.com
 • Up Arrow : در صورتی که خاصیت Auto Complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت بالا حرکت می کند.
 • Down Arrow : در صورتی که خاصیت Auto Complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت پایین حرکت می کند.
 • Ctrl + D : صفحه جاری را به فهرست علایق (favorites) اضافه میکند.
 • Ctrl + B : نمایش پنجره سازمان دهی علایق favorites
 • ALT + Up Arrow : بالا رفتن در لسیت در پنجره سازمان دهی علایق favorites
 • ALT + Down Arrow : پایین رفتن در لسیت در پنجره سازمان دهی علایق favorites
 • Ctrl + X : حذف ( درصورت امکان) و انتقال کپی عنصر انتخاب شده به حافظه
 • Ctrl + C : کپی عنصر انتخاب شده به حافظه
 • Ctrl + V : اضافه نمودن عنصر درون حفافظه در مکان فعلی
 • Ctrl + A : انتخاب تمام عناصر

کلیدهای میانبر صدا

 • Win + V : خاموش یا روشن نمودن میکروفن
 • Win + T : انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی
 • Win + C : فعال کردن حالت تصحیح

ترکیبات کلید Ctrl

 • Ctrl + q : در بعضی از برنامه ها خروج است.
 • Ctrl + w : در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop , Ms-internet Explorer , ... فایل باز شده جاری را می بندد.
 • Ctrl + y : وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل به جلو می روند(Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافت اینگونه هستند.
 • Ctrl + i : باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites
 • Ctrl + o : باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open
 • Ctrl + p : پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها
 • Ctrl + a : انتخاب همه آیتم ها
 • Ctrl + s : در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری Save
 • Ctrl + d : در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاک می کند.
 • Ctrl + f : جستجو
 • Ctrl + h : معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
 • Ctrl + l : در اینترنت اکسپلورر معادل File>Open است.
 • Ctrl + z : بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo
 • Ctrl + x : انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپ بورد Cut
 • Ctrl + c : کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپ بورد.Copy
 • Ctrl + v : فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپ بورد.Past
 • Ctrl + b : پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می کند.
 • Ctrl + n : در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجره جدید باز می کند.
 • Ctrl + F1 : در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می کند.
 • Ctrl + F4 : باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اکسپلورر و مرورگر ویندوز
 • Ctrl + F10 : باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,....
 • Ctrl + BackSpace : موقع ویرایش متن همان کار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک می کند.
 • Ctrl + 5 : معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی
 • Ctrl + Home : درحالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.
 • Ctrl + End : درحالت ویرایش مکان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد.
 • Ctrl + Insert : کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(Copy)

کلیدهای میانبر در میکروسافت آفیس

تمامی نرم افزارها این کلیدهای میانبر را برای سهولت کار کاربران دارا هستند. کلیدهای میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس برای برنامه های Excel , PowerPoint , Word , Access و همچنین نحوه عملکرد هر یک. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید این کلیدها را به خاطر بسپرید.

کلیدهای میانبر عمومی در میکروسافت آفیس

 • Ctrl + N : ایجاد یک سند جدید
 • Ctrl + O : فراخوانی یک سند متفاوت
 • Ctrl + F6 : حرکت میان سندهای باز
 • Ctrl + S : ذخیره سازی یک سند
 • Ctrl + P : چاپ یک سند
 • Ctrl + W : بستن یک سند

کلیدهای میانبر حرکت در سند میکروسافت آفیس

 • Page up : یک صفحه کامل به بالا
 • Page down : یک صفحه کامل به پایین
 • Home : ابتدای سطر
 • End : انتهای سطر
 • Ctrl + Home : ابتدای یک سند
 • Ctrl + End : انتهای یک سند
 • کلید جهت نمای بالا : یک سطر بالا
 • کلید جهت نمای پایین : یک سطر پایین
 • کلید جهت نمای راست یا چپ : یک کاراکتر به سمت راست یا چپ
 • Ctrl + Del : حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما
 • Ctrl + Backspace : حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما
 • Ctrl + Page up : حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش
 • Ctrl + Page down : حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش

کلیدهای میانبر کار با متن در میکروسافت آفیس

 • کلید جهت نمای راست + Shift : انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر
 • لید جهت نمای چپ + Shift : انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر
 • کلید جهت نمای راست + Shift : انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر
 • کلید جهت نمای چپ + Shift : انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر
 • کلید جهت نمای راست + Ctrl + Shift : انتخاب یک واژه
 • Shift + End : انتخاب یک سطر
 • کلید جهت نمای پایین + Ctrl + Shift : انتخاب یک پاراگراف
 • Ctrl + A : اتنخاب تمام سند
 • Ctrl + G : رفتن به یک صفحه مشخص

کلیدهای میانبر ویرایش متن در میکروسافت آفیس

 • Backspace : حذف کاراکتر قبلی اشاره گر
 • Delete : حذف کاراکتری که اشاره گر روی آن قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است.
 • Ctrl + Backspace : حذف واژه قبلی اشاره گر
 • Ctrl + Delete : حذف کاراکتر بعدی اشاره گر
 • Ctrl + X : کپی و حذف متن انتخاب شده
 • Ctrl + C : کپی گرفتن از متن انتخاب شده
 • Ctrl + V : الصاق متن کپی شده
 • F7 : بررسی املایی یک سند
 • Ctrl + F : یافتن متن در سند
 • Ctrl + H : جایگزینی متن در سند
 • Ctrl + Z : عمل Undo
 • Ctrl + Y : عمل Redo
 • Enter : پایان سطر و انتقال به سطر بعدی
 • حرکت به سمت پایین در Tab Outline
 • Tab : درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی
 • Ctrl + 0 : حذف یا افزودن سطر جاری

کلیدهای میانبر قالب بندی متن در میکروسافت آفیس

 • Ctrl + Shift + F : تغییر قلم
 • Ctrl + Shift + P : تغییر اندازه قلم
 • Ctrl + B : پررنگ کردن قلم
 • Ctrl + I : ایتالیک کردن قلم
 • Ctrl + U : زیر خط دار کردن قلم
 • Ctrl + Shift + D : دو زیر خط دار کردن قلم
 • Ctrl + Space Bar : حذف قالب بندی کاراکتر
 • Ctrl + 1 : فضای خطوط تنها پاراگراف
 • Ctrl + 2 : فضای دو برابر خطوط پاراگراف
 • Ctrl + 5 : فضای ۱.۵ برابر خطوط پاراگراف
 • Ctrl + E : تراز بندی وسط پاراگراف
 • Ctrl + L : تراز بندی چپ پاراگراف
 • Ctrl + R : تراز بندی راست پاراگراف
 • Ctrl + J : تراز بندی از دو طرف پاراگراف
 • Ctrl + M : برجسته کردن پاراگراف از چپ
 • Ctrl + shift + M : برجسته کردن پاراگراف از راست
 • Ctrl + Q : حذف قالب بندی پاراگراف
 • F9 : به روز رسانی فیلدها
 • Shift + F9 : تغییر روش نمایش فیلد منتخب
 • Alt + F9 : تغییر روش تمام فیلدهای سند
 • [ ]+ Ctrl : کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم
 • Ctrl + Shift + D : تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس
 • = + Ctrl : تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس
 • = + Ctrl + Shift : تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس
 • Ctrl + shift + A : تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ
 • Ctrl + Shift + F : تغییر قلم جاری
 • Shift + F3 : تغییر اندازه قلم جاری
 • Ctrl + Shift + P : ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی
 • Ctrl + T : حذف تو رفتگی سطر بعدی
 • Ctrl + Shift + T : حذف تو رفتگی سطر دوم
 • Ctrl + A : انتخاب همه سند
 • Shift + Enter : درج یک شکستگی سطری
 • Ctrl + Enter : انتقال به سطر یا صفحه بعدی
 • Ctrl + Shift + H : آشکار یا پنهان نمودن علایم

کلیدهای میانبر منوها

 • ALT : فعال شدن اولین عنوان نوار منو
 • Alt + F : فعال شدن منوی File
 • Alt + E : فعال شدن منوی Edit
 • Alt + V : فعال شدن منوی View
 • Alt + I : فعال شدن منوی Insert
 • Alt + O : فعال شدن منوی Format
 • Alt + T : فعال شدن منوی Tools
 • Alt + A : فعال شدن منوی Table
 • Alt + W : فعال شدن منوی Windows
 • Alt + H : فعال شدن منوی Help
whatsapp