آموزش HTML

HTML چیست؟

  • HTML یک زبان برای توصیف صفحات وب است.
  • - HTML بترتیب سرنام واژگان Hyper Text Markup Language بحساب می آید. (زبان علامت گذاری ابر متن)
  • - HTML یک زبان برنامه نویسی نیست بلکه زبان علامت گذاری است.
  • - یک زبان علامت گذاری مجموعه ای از تگ ها می باشد.
  • - HTML از تگ ها برای توصیف صفحات وب استفاده می کند.

آموزش تگ های HTML

  • تگ های HTML، کلید واژه هایی هستند که داخل علامت کوچکتر بزرگتر هستند. مثل <HTML>
  • تگ های HTML معمولا به صورت جفت می آیند.
  • تگ اول همان تگ شروع می باشد و تگ دوم نیز همان تگ پایان است.
  • تگ های شروع و پایان، تگ باز و بسته نیز نامیده می شود.

در حال بروزرسانی این آموزش هستیم....

whatsapp