فرق بین اسلش و بک اسلش
 
تفاوت و کاربرد های "//" و "/" و "\\" و "\" در کامپیوتر و شبکه چیست؟
بطور کلی: اسلش(/) برای محیط وب هست و بک اسلش(\) برای فایل های کامپیوتر
 
بک اسلش (\) عموماً در مسیرهای فایل ویندوز استفاده می شود : C:\Program Files
اسلش (/) و // برای آدرس های اینترنتی کاربرد دارند: http://PayaIT.com/defult که در واقع آنچه که بعد /  در ادامه آدرس اینترنتی می آید آدرس فرعی یا تکمیلی است.
 
در برخی زبان های برنامه نویسی هم از علامت // برای کامنت گذاری کدها استفاده میشود.
مثال: sum=a + b  //calculating the sum
 
به هنگام کار در محیط cmd هم موقع تایپ برخی دستورات از / استفاده می شود. مثال: فرمان ?/Netstat
 
در سیستم عامل های برپایه یونیکس (مانند لینوکس) از / (اسلش) بعنوان جدا کننده برای آدرس دهی فایل ها و فولدر ها استفاده می شود:
home/Pirooz/
 
اما در سیستم عامل ویندوز از \ (بک اسلش) بعنوان جدا کننده برای آدرس دهی فایل ها و فولدر ها استفاده می شود:
C:\home\Pirooz
whatsapp