نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید مشخصات و ادامه بازگشت
عنوان دوره آموزشی:

���������� ���������� �������� ������ (������������ ���������� ������)

تاریخ شروع دوره: �������� ������������
نحوه تشکیل: ����������
شهریه عادی: 2,900,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 50 ��������
شهریه نهایی: 1,450,000 تومان
������ ������������ ������ ������: 795,000 تومان
whatsapp