نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید مشخصات و ادامه بازگشت
عنوان دوره آموزشی:

���������� �������������� ��������,���������� �������������� ��������

تاریخ شروع دوره: �������� ������������,�������� ������������
نحوه تشکیل: ���������� (�������� ����������),���������� (�������� ����������)
شهریه عادی: 950,000,950,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ���������� : 100��000 ����������,���������� : 100��000 ����������
شهریه نهایی: 850,000,850,000 تومان
whatsapp