نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید مشخصات و ادامه بازگشت
عنوان دوره آموزشی:

���������� �������� ������,���������� �������� ������

تاریخ شروع دوره: �������� ������������,�������� ������������
نحوه تشکیل: ���������� (�������� ����������),���������� (�������� ����������)
شهریه عادی: 29,000,002,900,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 50 ��������,����������: 50 ��������
شهریه نهایی: 14,500,001,450,000 تومان
whatsapp