نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید مشخصات و ادامه بازگشت
عنوان دوره آموزشی:

���������� �������� ������ �������� ����

تاریخ شروع دوره: ���������� 1400
نحوه تشکیل: ������������ ��������
شهریه عادی: 1,085,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ���������� : �������������� ����������
شهریه نهایی: 885,000 تومان
������ ������������ ������ ������: 595,000 تومان
whatsapp