نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید مشخصات و ادامه بازگشت
عنوان دوره آموزشی:

���������� �������� �� �������� ������������ �������� ����

تاریخ شروع دوره: ��������������
نحوه تشکیل: ����������
شهریه عادی: 2,980,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ���������� : 13���������� ����������
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
������������ ����������: 2,850,000 تومان
whatsapp