نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید مشخصات و ادامه بازگشت
عنوان دوره آموزشی:

���������� ���� �������� �� ���������� ������ ��������������,���������� ���� �������� �� ���������� ������ ��������������

تاریخ شروع دوره: �������� ������������,�������� ������������
نحوه تشکیل: ����������,����������
شهریه عادی: 885,000,885,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ���������� : 200��000 ����������,���������� : 200��000 ����������
شهریه نهایی: 685,000,685,000 تومان
whatsapp