ثبت نام و پرداخت شهریه آموزشگاه مدیریت و مهارت های اداری پایا

نام کامل
موبایل
ایمیل معتبر
شرایط و قوانین آموزشی را مطالعه نموده و می پذیرم.
تایید و ادامه بازگشت اینماد
عنوان دوره آموزشی:

تاریخ شروع دوره:
نحوه تشکیل:
شهریه عادی: تومان
تخفیف آموزشگاه:
شهریه نهایی: تومان
: تومان
whatsapp