نام کامل
موبایل
ایمیل
عنوان دوره آموزشی:

���������� �������������� ������������ �������� Android,���������� �������������� ������������ �������� Android

تاریخ شروع دوره: ��������������,��������������
نحوه تشکیل: ����������,����������
شهریه عادی: 41,200,004,120,000 تومان
تخفیف آموزشگاه: ����������: 270��000 ����������,����������: 270��000 ����������
شهریه نهایی: 38,500,003,850,000 تومان
whatsapp